Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 7.2014

 

lich thang 7 (01).jpg

 

Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các giáo dân truyền giáo trong Giáo hội, để Tin mừng của Chúa được nhiều người đón nhận. Hiệp thông với Giáo phận, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý Cha mừng lễ Kỷ niệm linh mục, bổn mạng và cầu nguyện cho quý Cha đã qua đời trong tháng này.

 

Ngày 01: Kỷ niệm thụ phong linh mục: Cha Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo (1956)

 

Ngày 03: Thứ Năm đầu tháng. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Bổn mạng quý Cha: Tôma Phan Ngọc Phương, Tôma Bùi Công Dân, Tôma Nguyễn Văn Phong, Tôma Nguyễn Hoàng Duy.

 

Ngày 04: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh nữ Êlisabet Bồ Đào Nha

Giỗ cha: Batôlômêô Nguyễn Văn Thật (+1996)

 

Ngày 05: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục

 

Ngày 06: CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

 

Ngày 09: Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo.

 

Ngày 11: Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.

Bổn mạng: Cha Bênêđictô Nguyễn Công Tuyển

 

Ngày 13: CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

Bổn mạng: Cha Henri Nguyễn Văn Ký

 

Ngày 14: Thánh Camillô Lellis, linh mục.

 

Ngày 15: Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.

 

Ngày 16: Đức Mẹ núi Carmêlô.

 

Ngày 20: CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

 

Ngày 21: Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội thánh.

 

Ngày 22: Thánh nữ Maria Mađalêna. Lễ nhớ.

 

Ngày 23: Thánh Birgitta, nữ tu.

 

Ngày 24: Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục

 

Ngày 25: THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính.

Bổn mạng quý Cha: Giacôbê Hà Văn Xung, Giacôbê Nguyễn Duy Hiếu, Giacôbê Nguyễn Trịnh Huy Rặt.

Kỷ niệm thụ phong linh mục: Cha Antôn Nguyễn Văn Tiếng (2001)

 

Ngày 26: Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Maria. Lễ nhớ.

Bổn mạng quý Cha: Gioakim Lai Thụy Minh Tâm, Gioakim Trần Quốc Toàn.

Giỗ Cha: Phaolô Võ Văn Chánh. (+2007)

 

Ngày 27: CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

 

Ngày 28: Giỗ Cha Tôma Lê Văn Hiếu (+1998)

 

Ngày 29: Thánh nữ Martha. Lễ nhớ.

 

Ngày 30: Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội thánh.

Bổn mạng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Thành

 

Ngày 31: Thánh Ignatiô Loyôla, linh mục. Lễ nhớ

Bổn mạng: Cha Ignatiô Lê Phước Vân

 

Têrêsa Mai An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072