Lịch phụng vụ Giáo phận Mỹ Tho tháng 8.2014

 

Lich Thang 8 (01).jpg

 

Trong tháng 8, Giáo hội hướng đến việc cầu nguyện cho những người tị nạn được đón tiếp cách quảng đại và được tôn trọng về quyền lợi. Hiệp thông trong Giáo phận, chúng ta cùng tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho quý Cha mừng lễ Kỷ niệm linh mục, bổn mạng và cầu nguyện cho quý Cha đã qua đời trong tháng này, cũng như những ngày lễ kỷ niệm của các Giáo xứ:

 

Ngày 01: Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Alphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.

– Bổn mạng quý Cha: Anphongsô Khuất Đăng Tôn.

– Kỷ niệm thụ phong linh mục: Cha Đôminicô Nguyễn Công Diện (1989)

 

Ngày 02: Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Êusêbiô Vercellêsi. Thánh Phêrô Julianô Eymard, linh mục.

 

Ngày 03: CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

 

Ngày 04: Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.

 

Ngày 05: Cung hiếnThánh đường Đức Maria.

 

Ngày 06: CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính.

 

Ngày 07: Thứ Năm đầu tháng. Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo. Thánh Cajêtanô, linh mục.

 

Ngày 08: Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.

– Bổn mạng quý Cha: Đôminicô Nguyễn Thanh Thảo, Đôminicô Phạm Văn Khâm, Đôminicô Nguyễn Công Diện, Đôminicô Nguyễn Trọng Dũng, Đôminicô Phạm Minh Tiến, Đôminicô Lê Minh Cảnh, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm.

– Lễ giỗ giáp năm Cha Micae Nguyễn Hữu Thanh (+2013).

 

Ngày 09: Thánh Têrêsa Bênađicta thánh giá, nữ tu, tử đạo.

 

Ngày 10: CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III.

(Không cử hành lễ thánh Laurensô, phó tế, tử đạo)

– Bổn mạng quý Cha: Lôrensô Nguyễn Kim Điền.SDB, Lôrensô Nguyễn Minh Toàn.

 

Ngày 11: Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.

– Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha khóa 5: Phêrô Đinh Sơn Hùng, Phêrô Nguyễn Ngọc Long, Anrê Phạm Ngọc Nhạn, Đôminicô Nguyễn Thanh Liêm, Giuse Nguyễn Văn Nhật, Phaolô Trần Chí Thanh, Inhaxiô Lê Phước Vân, Antôn Nguyễn Xuân Hà, Phanxicô. At Trần Thanh Hùng, (2004).

 

Ngày 12: Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu.

 

Ngày 13: Thánh Pontianô, giáo hoàng, tử đạo, và thánh Hippôlytô, linh mục, tử đạo.

 

Ngày 14: Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI

 

Ngày 15: LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).

– Bổn mạng thứ hai của Nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho.

 

Ngày 16: Thánh Stêphanô Hungari.

 

Ngày 17: CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV.

 

Ngày 18: Giỗ Cha Matthêu Trương Quang Minh (+2009)

 

Ngày 19: Thánh Gioan Êuđê, linh mục.

 

Ngày 20: Thánh Bernađô, viện phụ, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ.

 

Ngày 21: Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.

 

Ngày 22: Đức Maria Nữ Vương. Lễ nhớ

 

Ngày 23: Thánh Rôsa Lima, trinh nữ

 

Ngày 24: CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I.

(Không cử hành lễ thánh Barthôlômêô tông đồ)

 

Ngày 25: Thánh Luy và thánh Giuse Calasanz, linh mục.

 

Ngày 26: Kỷ niệm thụ phong linh mục quý Cha: Phêrô Nguyễn Xuân Diễm, Phêrô Phạm Bá Đương (1999).

 

Ngày 27: Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ

 

Ngày 28: Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội thánh. Lễ nhớ

– Bổn mạng: cha Augustinô Trần Quang Hồng Phúc.

 

Ngày 29: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.Lễ nhớ.

 

Ngày 31: CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II.

 

Têrêsa Mai An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072