Lịch phụng vụ tháng 12.2013

Từ Tháng 12 này, chúng ta bắt đầu bước sang Niên Lịch Phụng Vụ mới (Năm A) với các Chúa Nhật Mùa Vọng 1,2,3,4 và Chúa Nhật tiếp theo là Lễ Thánh Gia Thất. Ngoài ra Chúng ta sẽ mừng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Đức Mẹ Guadalupe; đặc biệt Đại Lễ Giáng Sinh; rồi Lễ Thánh Gioan Tông Đồ, Lễ Các Thánh Anh Hài.

 

Chúa Nhật 1 MÙA VỌNG (Ngày 1/12): Mùa Vọng ngày xưa gọi là Mùa Áp (Tiếng La Tinh gọi là Adventus, tiếng Anh là Advent) là thời gian đặc biệt trong năm Phụng Vụ để chuẩn bị tâm hồn mừng ngày Chúa đến với chúng ta lần thứ nhất qua việc Chúa sinh ra trong Hang Đá Belem, nước Do Thái; nhưng Mùa Vọng cũng là thời gian để chúng ta nhớ đến ngày Chúa đến với chúng ta lần thứ hai vào ngày cuối cùng của thế giới này ( ngày Tận Thế), để “phán xét kẻ sống và kẻ chết.” (Kinh Tin Kính). Mùa Vọng cũng là thời gian tĩnh tâm dài, để chúng ta cầu nguyện và suy nghĩ về ngày cuối cùng của mọi người chúng ta khi chúng ta qua cuộc đời này để bước sang cuộc sống vĩnh cửu đời sau.

Bài Phúc Âm Chúa Nhật hôm nay (Matthêu 24:37-44) nói đến ngày tận thế đến rất bất ngờ và cái chết của mọi người chúng ta cũng đến bất ngờ; vì thế Chúa bảo chúng ta: “Vậy các con hãy tỉnh thức vì không biết giờ nào Chúa các con đến…Các con phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến.” Trong Bài Đọc 2 (Rôma 13:11-14), Thánh Phaolô cũng bảo chúng ta hãy luôn sống sẵn sàng “Không ăn uống say sưa, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp hay ganh tị; nhưng hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và chớ lo lắng thỏa mãn những dục vọng xác thịt.” Trong Bài Đọc 1 (Isaia 2:1-5)), Tiên Tri Isaia được Thiên Chúa soi sáng, đã tiên báo về ngày Đấng Thiên Sai đến sẽ đem lại sự bình an cho mọi người và mọi nơi: “Người ta sẽ lấy gươm mà rèn nên lưởi cầy; lấy giáo rèn nên lưỡi liềm. Nước này không còn tuốt gươm ra đánh nước kia nữa. Người ta sẽ không còn thao luyện để chiến đấu nữa.”

 

Chúa Nhật 2 MÙA VỌNG (Ngày 8/12): Trong Bài Đọc 1 (Isaia11:1-10), tiên tri Isaia tiếp tục loan báo một cách bóng bẩy, về ngày Đấng Cứu Thế đến sẽ đem lại sự an vui và hòa hợp yêu thương: “Sói sống chung với chiên con; beo nằm chung với dê; bò con, sư tử và chiên sẽ ở chung với nhau….các dân nước sẽ nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa.” Trong Bài Đọc 2 (Roma 15:4-9), Thánh Phaolo nói Thánh Kinh là Lời của Chúa “đã được viết ra để giáo huấn chúng ta, để thêm sức và an ủi chúng ta…” và Thánh Phaolo nói Ngài cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta biết tôn vinh Thiên Chúa là Cha và yêu thuơng lẫn nhau như anh chị em trong một nhà, là gia đình Giáo Hội.

Bài Phúc Âm (Matthêu 3:1-12) ghi lại việc Thánh Gioan Baotixita được Chúa sai đến rao giảng sự thống hối và hô hào mọi người chuẩn bị tâm hồn cho sẵn sàng để đón Đấng Cứu Thế đến (vì thế Thánh Gioan cũng được gọi là Gioan Tiền Hô). Để giúp dân chúng thống hối tội lỗi, Thánh Gioan đã đến dòng sông Giođanô để ban Phép Rửa Thống Hối. Dân chúng đã đến rất đông để nghe Thánh Gioan rao giảng và lĩnh nhận phép rửa Thống Hối với Ngài. Nhưng Ngài khiêm tốn và thành thật cho dân chúng biết: “Đấng sẽ đến quyền năng hơn tôi và tôi không xứng đáng xách giầy cho Người.” Ngài cũng tuyên bố phép rửa Ngài ban chỉ là Phép Rửa Thống Hối…Khi Đấng Cứu Thế đến ” Ngài sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và lửa” (tức là Phép Rửa Tội mà Chúa Giêsu thiết lập, là một Bí Tích, để tha tội Tổ Tông Truyền cho chúng ta, và tội riêng của chúng ta, nếu chúng ta chịu khi đã trưởng thành).

 

LỄ TRỌNG KÍNH ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI (Ngày 9/12): Hôm nay hợp cùng toàn thể Giáo Hội, chúng ta vui mừng kính Mầu Nhiệm Đức Mẹ Maria không mắc Tội Tổ Tông (cũng gọi là Nguyên Tội). Sau khi hai ông bà nguyên tổ là Adong và Eva đã bị cám dỗ phạm tội phản nghịch với Thiên Chúa, Đấng đã dựng nên hai ông bà, hai ông bà đã phạm tội với Thiên Chúa; đó là tội Tổ Tông và truyền lại cho con cháu đến muôn đời. Vì thế mọi người chúng ta đều phạm tội tổ tông truyền lại (Xin xem Bài Đọc 1 : Sách Sáng Thế 3: 9-15,20) . Chúng ta được tha tội Tổ Tông khi chúng ta chịu phép Rửa Tội. Riêng Đức Maria được ơn phúc đặc biệt không mắc Tội Tổ Tông (Vô Nhiễm Nguyên Tội) , Mẹ hoàn toàn trinh trong, sạch mọi tội lỗi; vì thế khi Thiên Thần Gabriel đến truyền tin cho Mẹ, Thiên Thần đã chào mừng Mẹ “Kính chào Đấng Đầy Ơn Phúc!” (Xin xem Luca 1: 28 và nhớ đến kinh Kính Mừng). Bài Phúc Âm (Luca 1: 26-38) ghi lại việc Thiên Chúa sai Thiên Thần đến thành Nagiaret để truyền tin cho Đức Mẹ là Mẹ được diễm phúc “chịu Thai Ngôi Lời xuống thế làm Người bởi Phép Đức Chúa Thánh Thần” mà Mẹ vẫn đồng trinh trọn đời, và cũng báo tin ngay cho Mẹ biết “bà Eligiabet chị họ của Mẹ cũng đã thụ thai một con trai trong lúc tuổi già và nay đã được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Thiên Chúa không làm được… ” Sau khi đã nhận ra Thánh Ý Chúa, Đức Maria đã thưa lời “Xin Vâng” Và Ngôi Lời đã xuống thế làm người trong lòng Đức Trinh Nữ (Xin nhớ đến Kinh Truyền Tin). Trong Bài Đọc 2 (Êphêsô 1:3-6,11-12), Thánh Phaolo tạ ơn Chúa đã thương ban cho chúng ta “mọi phúc lộc thiêng liêng,” đã chọn chúng ta cả “trước khi tạo thành vũ trụ…..hầu chúng ta được thánh thiện và tinh tuyền trước mặt Người……và được làm dưỡng tử của Người…” (Xin xem thêm Bài “Một Vài Suy Tư về Lòng Sùng Kính Đức Maria Trong Giáo Hội Công Giáo” mà chúng tôi đã viết và gửi đến quý vị).

 

LỄ ĐỨC MẸ GUADALUPE (Ngày 12/12): Hôm nay chúng ta hợp với Giáo Hội toàn cầu và đặc biệt với Giáo Hội Mexico để kính Lễ Đức Mẹ hiện ra tại sườn đồi Tepeyac, Guadalupe (Mexico) với Thánh Juan Diego (1474-1548 – Được phong thánh vào ngày 31/7/2002, Lễ kính ngày 9/12), lúc đó là một thổ dân bình thường, mới theo đạo Công Giáo. Đức Mẹ hiện ra với ông từ ngày 9/12/1531 cho đến ngày 12/12/1531. Ngày nay địa danh Guadalupe rất nổi tiếng và hằng năm có hàng triệu người đến kính viếng Đền Thờ Đức Mẹ Guadalupe (Gần Thủ Đô Mecico City).

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1: Giacaria 2:14-17; hoặc Khải Huyền 11: 19,12:1-6,10; Bài Phúc Âm: Luca 1:26-38; hoặc Luca 1: 39-47.

 

Chúa Nhật 3 MÙA VỌNG (ngày 15/12): Chúa Nhật hôm nay thường được gọi là Chúa Nhật “Hãy vui lên! Rejoice! Gaudete!” vì Ca Nhập Lễ khởi đầu với lời ” Hãy vui mừng lên, tôi nhắc lại, anh em hãy vui mừng lên; vì Chúa đã đến gần…” ( Philiphe 4:4-5). Bài Phúc Âm hôm nay (Matthêu 11:2-11) nói về việc Thánh Gioan Baotixita đang bị Hêrôđê nhốt trong tù, đã sai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu “Thầy có phải là Đấng phải đến chăng, hay chúng tôi phải đợi Đấng nào khác?” Một cách gián tiếp, Chúa Giêsu đã xác nhận Ngài là Đấng phải đến. Sau đó Chúa Giêsu đã ca tụng đời sống khắc khổ của Thánh Gioan và nói về vai trò của Thánh Gioan là “đến trước để dọn đường cho Chúa Giêsu.” Bài Đọc 1 (Isaia 35:1-6,10) nói về ngày Đấng Cứu Thế đến sẽ đem lại niềm vui lớn lao cho các dân tộc: “Bấy giờ người mù sẽ nhìn thấy; người điếc sẽ nghe được; người què sẽ nhảy mừng như nai…Những người được Chúa cứu chuộc sẽ hân hoan…” Trong Bài Đọc 2 ( Giacôbê 5:7-10), Thánh Giacôbê mời gọi chúng ta hãy ” kiên nhẫn chịu đựng gian khổ, như các Tiên Tri ngày xưa đã chịu đựng” và hãy yêu thương lẫn nhau và cùng nhau chờ đợi ngày Chúa sắp đến.

 

Chúa Nhật 4 MÙA VỌNG (Ngày 22/12): Chúng ta đang tiến gần đến ngày mừng Đại Lễ Giáng Sinh; vì thế hôm nay Bài Phúc Âm (Mathêu 1: 18-24) nói về việc Đức Maria đã chịu thai Đức Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần; nhưng “Thánh Giuse, là người công chính, không biết Đức Maria đã chịu Thai là bởi phép Chúa Thánh Thần, nên khi thấy Đức Maria có thai, nhưng không muốn tố cáo, chỉ định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng Thiên Thần Chúa đã hiện đến và báo cho Thánh Giuse biết mọi sự việc và bảo Thánh Giuse: đừng ngại nhận Đức Maria về nhà mình và khi con trẻ sinh ra thì đặt tên là Giêsu.” Trong Bài Đọc 1 (Isaia 7:10-14), Tiên Tri Isaia đã loan báo trước: “Này một Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một người con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Trong Bài Đọc 2 (Thơ Rôma 1:1-7), Thánh Phaolo nói về việc Chúa Giêsu đến để thực thi thánh ý Thiên Chúa và để chúng ta được thánh hóa và hưởng ơn cứu độ như các Tiên Tri đã tiên báo trước. Chúa Giêsu đã gọi Ngài đi làm tông đồ để rao giảng cho các dân tộc Tin Mừng cứu độ.

 

LỄ CHÚA GIÁNG SINH (Ngày 25/12): Khi Sứ Thần Gabriel được Thiên Chúa sai đến để báo tin cho Đức Mẹ là Đức Mẹ đã được diễm phúc Thiên Chúa chọn để cưu mang Đấng Cứu Thế mà vẫn còn trinh khiết vẹn toàn và sau khi đã nhận biết thánh ý Chúa, Đức Maria đã thưa lời “Xin Vâng,” và đã thụ thai Ngôi Lời bởi phép Chúa Thánh Thần. Ngay lúc đó “Ngôi Hai đã xuống thế làm người.” Nhưng khi Đức Mẹ sinh Chúa Hài Nhi nơi hang đá Belem thì Ngôi Hai mới thực sự là một người giữa nhân loại. Ngài đã sinh ra như một trẻ sơ sinh, không phải trong một ngôi nhà sang trọng, nhưng trong hang đá bò lừa; không phải trong một gia đình quyền quý, nhưng trong gia đình bình dân, và sinh ra do một người phụ nữ khiêm nhường, nhưng hoàn toàn trinh trong. Tuy nhiên, khi Người giáng sinh “các Thiên Thần và đông đảo các đạo binh thiên quốc vang tiếng hát mừng, và các mục đồng được Thiên Thần báo tin cho biết, “đã hối hả tới nơi để chiêm ngưởng và vào trong thành phố báo tin cho cả thành Belem biết để ra chiêm ngưỡng Hài Nhi.”

Hằng năm Lễ Giáng Sinh đem lại niềm vui mừng chẳng những cho các Kitô Hữu mà còn cho cả thế giới. Mùa Giáng Sinh là mùa chia sẻ tình thương cho nhau, qua các việc giúp người nghèo, cô đơn, bịnh hoạn.

Câu chuyện về Chúa giáng sinh tại Belem đã được Thánh Luca tường thuật đầy đủ về thời gian và các chi tiết khác trong Phúc Âm Ngài viết (Đoạn 2 từ câu 1 đến câu 20) (Xin xem thêm Bài “Nhân dịp Lễ Giáng Sinh: Tìm hiểu Sinh Nhật Chúa” đã được gửi đến quý vị trước đây).

Các Thánh Lễ: Hôm nay có 4 Thánh Lễ: Lễ Vọng (chiều 24/12), Lễ Đêm, Lễ Rạng Đông, Lễ Ban Ngày.

Các Bài Đọc: Lễ Vọng : Bài Đọc 1(Isaia 62:1-5); Bài đọc 2 (Công Vụ Tông Đồ 13:16-17,22-25); Bài Phúc Âm (Matthêu 1:1-25). Lễ Đêm: Bài đọc 1 (Isaia 9:1-6); Bài đọc 2 (Titô 2:11-14); Bài Phúc Âm (Luca 2:1-14). Lễ Rạng Đông: Bài Đọc 1 ( Isaia 62:11-12); Bài Đọc 2 (Titô 3:4-7); Bài Phúc Âm (Luca 2:15-20). Lễ Ban Ngày : Bài đọc1 (Isaia 52:7-10); Bài Đọc 2 (Thư Do Thái 1:1-6); Bài Phúc Âm (Gioan 1:1-18).

 

LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ (27/12): Theo các sách Phúc Âm thuật lại, thì Thánh Gioan Tông Đồ là anh em với Thánh Giacobe, cha là Giebede và mẹ là Salome (Matcô 1:20; Matthêu 15:40; 27:56) , quê ở Bethsaiđa, làm nghề đánh cá. Lúc đầu Gioan làm môn đệ Thánh Gioan Baotixita (Gioan 1:39);sau đó đi theo làm môn đệ Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu gọi ông trong khi ông đang vá lưới. Thánh Gioan đã được cùng với Thánh Giacôbê (người anh em) và Thánh Phêrô, tham dự vào biến cố đặc biệt khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Taborê. Thánh Gioan đã viết Phúc Âm IV, ba Thánh Thư , và sách Khải Huyền. Chúa Giêsu trước khi tắt thở trên cây Thánh Giá đã “trao phó Đức Mẹ cho Thánh Gioan.”

Thánh Gioan cùng với Thánh Phêrô là hai Tông Đồ đầu tiên đã được diễm phúc “chạy đến Mộ Chúa Giêsu”, và nhận ra Chúa Giêsu đã sống lại thật: “Ông đã thấy và ông đã tin!” Xin xem Phúc Âm Gioan 20: 1-8). Thánh Gioan đã đi rao giảng Phúc Âm tại Samaria, Antiokia và sau đó tại Ephesus. Thánh Gioan cũng đến Roma, rồi bị đầy đi đảo Patmos (dưới thời Hoàng Đế Domitian) và chết tại đó.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1: 1Gioan 1;1-14; Bài Phúc Âm: Gioan 20: 1-8.

 

LỄ CÁC THÁNH ANH HÀI (Tử Đạo) (Ngày 28/12): Các Thánh Anh Hài là những em bé con trai từ 2 tuổi trở xuống ở Belem mà Vua Hêrôđê đã ra lệnh giết mà tưởng là Hài Nhi Giêsu cũng ở trong số đó; nhưng ban đêm Thiên Chúa đã báo mộng cho Thánh Giuse “phải chỗi dậy và đưa ngay Hài Nhi và Mẹ Người trốn sang Ai cập…” Đây là câu chuyện thật thương tâm do mưu đồ thâm độc của Vua Hêrôđê muốn giết Hài Nhi Giêsu vì sợ rằng con trẻ lớn lên sẽ được Thiên Chúa phù trợ để cướp ngôi vua của ông. (Tất cả câu chuyện thương tâm này đã được Thánh Matthêu ghi lại trong Phúc Âm Ngài viết ở Đoạn 2). Các Anh Hài đã bị giết vì Chúa Hài Nhi và được tôn vinh là các Thánh Anh Hài Tử Đạo mà chúng ta mừng lễ hôm nay.

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1(1 Gioan 1: 5-2:2). Bài Phúc Âm (Matthêu 2:13-18).

 

Chúa Nhật LỄ THÁNH GIA (29/12): Hôm nay chúng ta mừng lễ kính gia đình của Thánh Giuse, Đức Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Hôm nay có thể nói là Lễ Bổn Mạng của mỗi gia đình chúng ta, để mọi người cầu nguyện, học hỏi và noi gương các Ngài mà xây dựng gia đình chúng ta cho được đạo đức, hạnh phúc, được hòa thuận thương yêu nhau. Các người chồng hãy noi gương Thánh Giuse, yêu thương và chung thủy với vợ mình, chăm chỉ làm việc để nuôi sống gia đình, và luôn biết vâng theo thánh ý Chúa trong mọi sự. Các người vợ hãy noi gương Đức Mẹ Maria, sống chung thủy với chồng, chăm chỉ làm công việc gia đình, cộng tác với chồng để làm gương sáng và giáo dục con cái nên người. Con cái hãy noi gương Chúa Giêsu “hằng vâng phục cha mẹ…ngày càng khôn lớn và được Thiên Chúa cũng như mọi người thương mến.” (Luca 2:51-52)

Các Bài Đọc: Bài Đọc 1 (Sách Huấn ca 3: 2-6,2-14) nói đến bổn phận của những người con là phải hiếu thảo với cha mẹ; nhất là “trong lúc các ngài đã đến tuổi già, tinh thần sa sút…” Trong Bài Đọc 2 (Thơ Côlôssê 3: 12-21): Thánh Phaolo khuyên nhủ chúng ta hãy thương yêu nhau, tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện buồn phiền với người kia: “Như Chúa đã tha thứ cho anh chị em, anh chị em hãy tha thứ cho nhau.” Thánh Phaolô cũng nói đến đời sống gia đình: “Các bà vợ hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Các người chồng hãy yêu thương vợ mình, đừng ghen ghét vợ mình. Những người làm con, hay vâng phục cha mẹ trong mọi sự.”

Bài Phúc Âm (Matthêu 2:13-15,19-23) ghi lại biến cố Hêrôđê định tâm giết Hài Nhi Giêsu, nhưng Thiên Thần Chúa đã hiện ra và bảo Ông Giuse đưa Hài Nhi và Mẹ Maria trốn sang Ai Cập ngay lúc ban đêm và ở lại đó chờ đến khi Hêrôđê băng hà. Lúc đó Thánh Giuse lại đưa Hài Nhi và Mẹ Maria trở về ” xứ Galilêa, lập cư trong thành Nagiarét.”

Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau, xin cho mọi người chúng ta tin tưởng mạnh mẽ vào Mầu Nhiệm Ngôi Lời đã xuống thế làm người, đã chết đau khổ để cứu chuộc chúng ta; nhưng đã sống lại và Lên Trời vinh hiển để mở đường Lên Trời cho chúng ta. Xin cho chúng ta luôn giữ các giới răn Chúa, xa tránh dịp tội , sống bác ái yêu thương, luôn sẵn sàng, để khi Chúa gọi chúng ta ra khỏi đời này, chúng ta đáng được Chúa thưởng công trên Nước Chúa cùng với Mẹ Maria và các Thánh.

 

Nguồn: vietcatholic

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072