Lịch phụng vụ tháng 3.2015

 

 

Lịch phụng vụ tháng 3 năm 2015.

 

Thánh Giuse là Bổn Mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa, cũng được gọi là “con của bác thợ mộc”. Vì thế, noi gương thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh chị em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

 

1/3

11/01

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. 

Thánh vịnh tuần II. 
St 22,1-2.9a.10-13.15-18 ; Rm 8,31b-34 ; Mc 9,2-10. 

2

12

Tm

Thứ Hai. Đn 9,4b-10 ; Lc 6,36-38.

3

13

Tm

Thứ Ba. Is 1,10.16-20 ; Mt 23,1-12.

4

14

Tm

Thứ Tư. Thánh Casimirô. Gr 18,18-20 ; Mt 20,17-28.

5

15

Tm

Thứ Năm đầu tháng. Gr 17,5-10 ; Lc 16,19-31.

6

16

Tm

Thứ Sáu đầu tháng. St 37,3-4.12-13a.17b-28 ; Mt 21,33-43.45-46.

7

17

Tm

Thứ Bảy đầu tháng. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. 
Mk 7,14-15.18-20 ; Lc 15,1-3.11-32.

8

18

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. 

Thánh vịnh tuần III. 
Xh 20,1-17 (hay Xh 20,1-3.7-8.12-17) ; 1Cr 1,22-25 ; Ga 2,13-25. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : Xh 17,3-7 ; Rm 5,1-2.5-8 ; Ga 4,5-42 (hay Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42). 
(Không cử hành lễ Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ).

9

19

Tm

Thứ Hai. Thánh Phanxica Rôma, nữ tu. 2V 5,1-15a ; Lc 4,24-30. 
Bất cứ ngày ngào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Xh 17,1-7 ; Ga 4,5-42.

10

20

Tm

Thứ Ba. Đn 3,25.34-43 ; Mt 18,21-35.

11

21

Tm

Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9 ; Mt 5,17-19.

12

22

Tm

Thứ Năm. Gr 7,23-28 ; Lc 11,14-23.

LỄ GIỖ CHA FX. TRƯƠNG BỬU DIỆP

13

23

Tm

Thứ Sáu. Hs 14,2-10 ; Mc 12,28b-34. 
(Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng 2013)

14

24

Tm

Thứ Bảy. Hs 6,1-6 ; Lc 18,9-14.

15

25

Tm

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. 

Thánh vịnh tuần IV. 
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác. 2Sb 36,14-16.19-23 ; Ep 2,4-10 ; Ga 3,14-21. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A : 1Sm 16,1b.6-7.10-13a ; Ep 5,8-14 ; Ga 9,1-41 (hay Ga 9,1.6-9.13-17.34-38). 

16

26

Tm

Thứ Hai. Is 65,17-21 ; Ga 4,43-54. 
Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: Mk 7,7-9 ; Ga 9,1-41.

17

27

Tm

Thứ Ba. Thánh Patriciô, giám mục. Ed 47,1-9.12 ; Ga 5,1-3a.5-16.

18

28

Tm

Thứ Tư. Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh. 
Is 49,8-15 ; Ga 5,17-30. 

19

29

Tr

Thứ Năm. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA.

Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ). 
2Sm 7,4-5a.12-14a.16 ; Rm 4,13.16-18.22 ; 
Mt 1,16.18-21.24a (hay Lc 2,41-51a).

20

01/02

Tm

Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22 ; Ga 7,1-2.10.25-30.

21

2

Tm

Thứ Bảy. Gr 11,18-20 ; Ga 7,40-53.

22

3

Tm

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY.

Thánh vịnh tuần I. Gr 31,31-34 ; Dt 5,7-9 ; Ga 12,20-33. Có thể dùng bài đọc (với bài tiền tụng) năm A: Ed 37,12-14 ; Rm 8,8-11 ; Ga 11,1-45 (hay Ga 11,3-7.17.20-27.33b-45). 

23

4

Tm

Thứ Hai. Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục. Đn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 (hay Đn 13,41c-62) ; Ga 8,1-11. 
Bất cứ ngày nào trong tuần này, khi cử hành thánh lễ theo Mùa Chay, có thể đọc: 2V 4,18b-21.32-37 ; Ga 11,1-45.

24

5

Tm

Thứ Ba. Ds 21,4-9 ; Ga 8,21-30.

25

6

Tr

Thứ Tư. LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng. 
Is 7,10-14; 8,10 ; Dt 10,4-10 ; Lc 1,26-38.

LƯU Ý: Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Chúa Thánh Thần… và đã làm người”, thì bái gối (IM 137).

26

7

Tm

Thứ Năm. St 17,3-9 ; Ga 8,51-59.

27

8

Tm

Thứ Sáu. Gr 20,10-13 ; Ga 10,31-42.

28

09

Tm

Thứ Bảy. Ed 37,21-28 ; Ga 11,45-56.

29

10

Đ

CHÚA NHẬT LỄ LÁ.  

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA. 

Thánh vịnh tuần II
Làm phép và rước lá : Mc 11,1-10 (hay Ga 12,12-16). 
Thánh lễ: Is 50,4-7 ; Pl 2,6-11 ; Mc 14,1-15,47 (hay Mc 15,1-39). 

30

11

Tm

THỨ HAI TUẦN THÁNH. Is 42,1-7 ; Ga 12,1-11.

Lưu ý: Các ngày trong Tuần Thánh, từ thứ Hai đến thứ Tư, phải cử hành thánh lễ theo ngày; không được cử hành thánh lễ nào khác, trừ thánh lễ an táng.

31

12

Tm

THỨ BA TUẦN THÁNH. Is 49,1-6 ; Ga 13,21-33.36-38.

 

 

Nguồn: gpcantho.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072