Lịch phụng vụ tháng 6.2014

 

 

Trong tháng 6 năm 2014 này có các ngày lễ quan trọng như: Chúa Thăng thiên, Chúa Thánh Thần hiện xuống, Chúa Ba Ngôi, Lễ Mình Máu Thánh Chúa,…

 

Chúa nhật 7 Phục sinh ( 1 tháng 6 ): Lễ Chúa Thăng Thiên, lễ trọng

Bài đọc 1: Cv 1, 1-11

Bài đọc 2: Ep 1, 17-23

Bài Tin Mừng: Mt 28, 16-20

 

Chúa nhật ( 8 tháng 6 ): Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, lễ trọng

Bài đọc 1: Cv 2, 1-11

Bài đọc 2: 1Cr 12, 3b-7, 12-13

Bài Tin Mừng: Ga 20, 19-23

 

Chúa nhật 11 Thường niên ( 15 tháng 6): Lễ Chúa Ba Ngôi, lễ trọng

Bài đọc 1: Xh 34, 4b-6,8-9

Bài đọc 2: 2Cr 13, 11-13

Bài Tin Mừng: Ga 3, 16-18

 

Chúa nhật  12 Thường niên ( 22 tháng 6 ): Lễ Mình Máu Chúa Kitô, lễ trọng

Bài đọc 1: Đnl 8, 2-3, 14b-16a

Bài đọc 2: 1Cr 10, 16-17

Bài Tin Mừng: Ga 6, 51-56

 

Thứ ba sau Chúa nhật 12 Thường niên ( 24 tháng 6 ): Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng

Bài đọc 1: Is 49, 1-6

Bài đọc 2: Cv 13, 22-26

Bài Tin Mừng: Lc 1, 57-66.80

 

Thứ sáu sau Chúa nhật 12 Thường niên ( 27 tháng 6 ): Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ trọng

Bài đọc 1: Đnl 7, 6-11

Bài đọc 2: 1Ga 4, 7-16

Bài Tin Mừng: Mt 11, 25-30

 

Chúa nhật 13 Thường niên ( 29 tháng 6 ): Lễ thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, lễ trọng

Bài đọc 1: Cv 12, 1-11

Bài đọc 2: 2Tm 4, 6-8, 17-18

Bài Tin Mừng: Mt 16, 13-19

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072