Lịch phụng vụ tháng 7.2014

 

 

Trong Tháng 7 này, chúng ta sẽ mừng lễ các Chúa Nhật thường Niên (Năm A) 14,15,16, 17. Ngoài ra chúng ta cũng mừng các Lễ đặc biệt sau đây: Thánh Tôma Tông Đồ, Thánh Giacôbê Tông Đồ, Thánh Gioankim và Anna.

 

LỄ THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ (Ngày 3 Tháng 7): Bài Đọc 1(Êphêsô 2:19-22); Bài Phúc Âm (Gioan 20: 24-29).

 

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (Ngày 6 Tháng 7): Bài Đọc 1 (Giacaria 9: 9-10) ghi lại lời Tiên Tri Giacaria nói trước về Đấng Cứu Thế đến, Ngài sẽ đem lại hòa bình cho các dân tộc. Trong Bài Đọc 2 (Rôma 8: 9, 11-13), Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta đừng sống theo tính xác thịt; nhưng hãy sống thánh thiện, nhờ ơn Chúa Thánh Thần. Vì lòng chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần hằng ngự trong lòng chúng ta, giúp đỡ chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người.

Bài Phúc Âm (Matthêu 11:25-30) ghi lời Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết: Đức Chúa Cha tỏ mình ra cho những ai sống khiêm tốn và không tỏ mình ra cho những ai sống tự cao tự đại. Rồi Chúa Giêsu mời gọi “Hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta vì ta dịu hiền và khiêm nhường trong lòng và tâm hồn anh em sẽ gặp được sự bình an; vì ách của ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng.”

 

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (Ngày 13 Tháng 7): Bài Đọc 1 (Isaia 55: 10-11) nói về Lời Chúa đến với chúng ta và những ai đón nhận đều sinh hoa, kết quả tốt đẹp. Trong Bài đọc 2 (Rôma 8:18-23), Thánh Phaolô khuyên chúng ta hãy kiên nhẫn chịu đựng gian khổ ở đời này, để qua đau khổ đời này, chúng ta sẽ được hưởng phúc trường sinh đời sau. Bài Phúc Âm (Matthêu 13:1-23) ghi lại Dụ Ngôn Chúa Giêsu nói về người gieo giống. Có hạt rơi xuống vệ đường, bị chim trời ăn mất; có hạt rơi xuống đá sỏi, không mọc lên được; có hát rơi xuống bụi gai, bị chết nghẹt; chỉ có những hạt rơi xuống đất tốt, mới sinh hoa kết quả tốt đẹp. Có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, có hạt được ba mươi.”

 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (Ngày 20 Tháng 7): Bài Đọc 1 (Sách Khôn Ngoan 12:13,16-19) nhắc nhở mọi người là “ngoài Thiên Chúa, không có Chúa nào khác, và Ngài săn sóc mọi sự, và không xét đoán bất công…Ngài cho người nhân hậu chán chứa niềm hy vọng; Ngài ban cho những kẻ tội lỗi lòng ăn năn sám hối.” Trong Bài Đọc 2 (Rôma 8:26-27),Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta là “chính Chúa Thánh Thần nâng đỡ sự yếu đuối của chúng ta, giúp chúng ta cầu nguyện thế nào cho xứng đáng.” Bài Phúc Âm ( Matthêu 13:24-43) ghi lại Dụ Ngôn “Cỏ Lùng”, Dụ Ngôn “Hạt Cải,” và Dụ Ngôn “Men Trong Bột.”

 

LỄ THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ (Ngày 25 Tháng 7): Bài Đọc 1 (2 Côrintô 4:7-15); Bài Phúc Âm (Matthêu 20:20-28).

 

LỄ THÁNH GIOAKIM VÀ ANNA (Ngày 26 Tháng 7) SONG THÂN ĐỨC MARIA (Ngày 26 Tháng 7): Bài Đọc 1 (Sách Huấn Ca 44:1,10-15); Bài Phúc Âm (Matthêu 13:16-17).

 

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (Ngày 27 Tháng 7): Bài Đọc 1 (1 Các Vua 3:5,7-12) ghi lại việc Vua Salomon đã không xin Chúa được sống lâu, giầu sang, nhiều của cải, mạng sống quân thù; nhưng xin Đức Khôn Ngoan để dẫn dắt Dân Chúa; nên Chúa đã ban cho ông “Đức khôn ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ngươi không có ai giống ngươi, và sau ngươi cũng không có ai bằng người.” Trong Bài Đọc 2 (Rôma 8:28-30), Thánh Phaolô nói về ơn gọi Chúa ban cho những người yêu mến Chúa, và ban cho họ mọi sự lành và dẫn đưa họ đến chốn vinh quang. Bài Phúc ÂM (Matthêu 13: 44-52) ghi lại lời Chúa Giêsu nói về Dụ Ngôn nước trời giống như người tìm được một kho tàng giấu trong cánh đồng, như người đi buôn tìm được ngóc quý, như người đi đánh cá ở ngoài biển khơi bắt được mọi thứ cá. Chúa Giêsu cũng nói về ngày phán xét “Thiên Chúa sẽ thưởng công người lành và phạt kẻ dữ.”

Các bài Phúc Âm trong tháng này thường ghi lại các “Dụ Ngôn.” Dụ Ngôn là những câu chuyện cụ thể, dễ hiểu, Chúa Giêsu kể ra để cắt nghĩa những thực tại về “Nước Trời,” để người nghe suy nghĩ, và tìm hiểu về thực tại Nước trời và đem ra áp dụng vào đời sống.
Chúng ta hãy cầu nguyện chung cho nhau để chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa, tìm hiểu về ý nghĩa Lời Chúa nói với chúng ta và đem ra thực hành vào đời sống hằng ngày của chúng ta, làm sao để Lời Chúa sinh hoa kết quả dồi dào cho chúng ta , và hướng dẫn chúng ta thêm Lòng Tin, Lòng Cậy, Lòng Yêu Mến Chúa và tha nhân.

 

Lm Anphong Trần Đức Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072