Linh hồn bị giam ở luyện ngục bao lâu?

a. Tùy theo số tội họ phạm nhiều hay ít.

b. Khi sống họ có làm việc đền tội hay không? Có hy sinh hãm mình không? Hoặc là không phạm tội trong đời sống.

c. Và những linh hồn đó sau khi chết có được sự cầu nguyện của kẻ khác không?

Thường thì một linh hồn phải giam cầm trong luyện ngục lâu hơn sức tưởng tượng của mỗi người. Cha ruột của Thánh Louis Bertrand là một người công giáo gương mẫu.

Hồi chưa lập gia đình, ông ao ước được dâng mình cho Chúa để làm linh mục, nhưng ông biết Chúa không gọi ông.

Sau bao năm sống cuộc đời đạo đức của một người công giáo, ông từ trần. Người con trai thánh thiện của ông, từng biết sự công bằng của Thiên Chúa nên đã dâng rất nhiều thánh lễ cầu nguyện cho ông, và đổ tất cả sự sốt mến trong lời cầu nguyện, để xin cho linh hồn người cha yêu dấu của mình được mau thoát cảnh tù dầy nơi luyện ngục.

Thấy cha của mình vẫn bị giam cầm trong lửa luyện tội, người con phải cầu nguyện thêm gấp trăm lần. Ông làm tất cả những sự đền tội, ăn chay hãm mình, dâng thánh lễ cho cha mình. Sau 8 năm dài như thế, nhờ sự thánh thiện hy sinh của người con mà Chúa đã nhận lời giải thoát cho linh hồn người cha.

Chị của Bà Thánh Malachy đã bị giam cầm trong luyện ngục rất lâu dài, mặc dù là có Thánh lễ, lời cầu nguyện và những sự đau đớn hy sinh của Bà Thánh này đã chịu để cầu nguyện cho linh hồn chị mình.

Và chuyện này có liên hệ tới một bà phước rất thánh thiện ở Pampluna. Bà phước này đã cứu bao linh hồn các bà phước dòng Camelite ra khỏi luyện ngục, phần nhiều các bà phước này đã bị giam ròng rã từ 30 tới 60 năm.

Nếu các bà phước này đã bị giam từ 40, 50, 60 năm, thì thử hỏi có những kẻ phạm tội vô số như chúng ta, sẽ bị trừng phạt tới cỡ nào?

Thánh Vincenté có một bà chị. Sau khi bà chết, Người đã dâng thánh lễ và cầu nguyện nhiều đến không ngờ được, để mong Thiên Chúa giải thoát cho linh hồn chị mình. Sau đó bà đã về và nói rằng: “Nếu không nhờ sự bầu cử của em trước tòa Thiên Chúa thì chị vẫn còn phải bị giam cầm trong đó rất lâu dài”.

Chúng tôi không có ý nói là tất cả các linh hồn đều bị giam giữ thời gian dài như nhau để đền tội mình trong biển lửa. Vì cũng có rất nhiều người phạm tội ít hơn, song lại làm việc đền tội nhiều hơn, như vậy sự trừng phạt của họ sẽ ít đau đớn hơn.

 

Nguồn: XCCLHKLN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072