Mở các lớp giáo lý Dự tòng – Hôn nhân (26/8/2013)

 

Giáo xứ Đức Hòa

 

THÔNG BÁO

V/V MỞ LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG – HÔN NHÂN

 

Để tiện cho việc nắm bắt thông tin về thời gian mở lớp và thời gian học của các lớp giáo lý dự tòng – hôn nhân. Nay giáo xứ xin thông báo về việc mở các lớp giáo lý dự tòng – hôn nhân cho anh chị em có nhu cầu: Giáo xứ có thường xuyên mở các lớp giáo lý dự tòng – hôn nhân. Không hạn chế về thời gian đăng kí.

Thời gian học: 19 giờ tối thứ 2, thứ 4, thứ 6.

Khóa học kéo dài trong khoảng thời gian 3 tháng rưỡi.

Học phí: chỉ đóng tiền sách (nếu có)

Để biết thông tin chi tiết hơn, xin liên hệ qua số điện thoại giáo xứ: 0723 850 505

Nếu anh chị em nào có nhu cầu đăng kí tham gia khóa học, xin liên hệ đăng kí với Cha sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072