Một vài khoảnh khắc của Thánh lễ Thêm Sức & Rước Lễ lần đầu

“Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con,
ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con,
biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô,
thành nhân chứng Nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.”

📸Toma Nguyễn Quang Nhựt

Ban Truyền Thông

 

 

 


Ban Truyền Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072