Nghi thức cho bệnh nhân rước lễ cách đơn giản

Trường hợp phải đưa Mình Thánh Chúa cho nhiều người một lúc, hoặc ở những nơi đông người như bệnh viện, dưỡng dường… người ta có thể dùng nghi thức đơn giản sau đây để không quá kéo dài thời gian hoặc không gây cản trở cho những người xung quanh. Nếu bệnh nhân hay người già cả cần xưng tội, linh mục có thể giải tội trước khi cử hành các nghi thức sau đây:

Chủ sự (linh mục) hay thừa tác viên trao MTC nói vài lời thăm hỏi và nhắc nhở bệnh nhân hay người già cả về sự hiện diện của Chúa, rồi mời gọi mọi người đọc Kinh Lạy Cha, kế đóm người này cầm MTC giơ cao và đọc (XD 59-63):

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời đến dự tiêc Chiên Thiên Chúa.

Mọi người: Lạy chúa, con chẳng đáng…

Chủ sự cho bệnh nhân, người già cả và những người chăm sóc họ rước lễ. Rước lễ xong, mọi người dành một vài phút thinh lặng cám ơn rồi kết thúc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072