Nghi thức Hôn phối

Nếu hai hay nhiều đôi hôn nhân cử hành cùng một lúc, thì những câu hỏi trước khi tỏ bày cũng như chính công thức tỏ bày và cả công thức tiếp nhận sự ưng thuận, phải đọc riêng cho từng đôi; còn những công thức khác, kể cả lời nguyện chúc hôn, thì đọc một lần chung cho tất cả, để ở số nhiều.

 

Mọi người đứng, cả những người sắp kết hôn. Hai người làm chứng đứng hai bên những người sắp kết hôn. Linh mục dùng bản văn sau đây hoặc những lời tương tự để nói với những người sắp kết hôn:

 

Các con (ac, ôb) rất thân mến,
Các con (ac, oâb) cùng nhau đến nhà thờ,
để ý muốn kết hôn của các con (ac, ôb)
được Chúa củng cố bằng một ấn dấu linh thánh
trước mặt thừa tác viên của Hội Thánh và cộng đoàn.
Đức Kitô dang rộng tay ban phúc lành
cho tình yêu phu phụ của các con (ac, ôb),
và dùng bí tích đặc biệt mà làm cho các con (ac, ôb)
nên phong phú và vững mạnh,
để các con (ac, ôb) mãi mãi chung thủy với nhau
và đảm nhận những trách nhiệm khác của hôn nhân,
như chính Người đã dùng bí tích Thanh tẩy
mà thánh hiến các con (ac, ôb).
Bởi vậy, trước mặt Hội Thánh,
Cha (tôi) hỏi các con (ac, ôb) về ý định của các con (ac, ôb):

Những câu hỏi trước khi tỏ bày sự ưng thuận

Lúc ấy linh mục hỏi họ về sự tự do, về lòng chung thủy, về việc đón nhận và giáo dục con cái. Từng người trả lời.

Anh (ông) T. và chị (bà) T. Các con (ac, ôb) đến đây để kết hôn với nhau, các con (ac, ôb) có bị ép buộc không?
Từng người đáp: Thưa không.

Linh mục: Các con (ac, ôb) có hoàn toàn tự ý và tự do không?
Từng người đáp: Thưa có.

Linh mục: Khi chọn đời sống hôn nhân, các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời không?
Từng người đáp: Thưa có.

Có thể bỏ câu hỏi sau, nếu thấy không hợp, ví dụ hai người đã lớn tuổi.
Các con (ac, ôb) có sẵn sàng yêu thương và đón nhận con cái Chúa sẽ ban, và giáo dục chúng theo luật Đức Kitô và Hội thánh không?
Từng người đáp: Thưa có.

Tỏ bày sự ưng thuận

Linh mục mời hai người phối ngẫu tỏ bày sự ưng thuận lấy nhau.

Vậy, bởi vì các con (ac, ôb)
đã quyết định thiết lập một giao ước hôn nhân thánh thiện,
các con (ac, ôb) hãy nắm tay nhau
và nói lên sự ưng thuận của các con (ac, ôb)
trước mặt Thiên Chúa và Hội thánh.

Hai người nắm tay phải của nhau.

 

Chú rể nói:

Anh là T. nhận em T. làm vợ của anh,
và hứa giữ lòng chung thủy với em,
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh.

 

Cô dâu nói:
Em là T. nhận anh T. làm chồng của em,
và hứa giữ lòng chung thủy với anh,
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng anh mọi ngày suốt đời em.
____________________________________________________________
Nếu vì lý do mục vụ và thấy tốt hơn, nên dùng câu hỏi để giúp hai người bày tỏ sự ưng thuận kết hôn với nhau, linh mục hỏi chú rể trước:

Anh (ông) T. có muốn nhận chị (bà) T. làm vợ của anh (ông)
và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với chị (bà),
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng chị (bà)
mọi ngày suốt đời anh (ông) không?
Chú rể đáp: Thưa có.

 

Linh mục hỏi cô dâu:
Chị (bà) T. có muốn nhận anh (ông) T. làm chồng của chị (bà)
và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với anh (ông),
khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan,
khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,
để yêu thương và tôn trọng anh (ông)
mọi ngày suốt đời chị (bà) không?
Cô dâu đáp: Thưa có.
_______________________________________________

 

Tiếp nhận sự ưng thuận
Linh mục tiếp nhận sự ưng thuận và nói với hai người:
Xin Chúa tỏ lòng nhân hậu chuẩn y sự ưng thuận
các con (ac, ôb) vừa tỏ bày trước mặt Hội thánh,
và xin Chúa tuôn đổ phúc lành của Ngài trên các con (ac, ôb).
Sự gì Thiên Chúa kết hợp, loài người không được phân ly.

Linh mục mời gọi những người hiện diện chúc tụng Chúa:
Nào ta chúc tụng Chúa.
Mọi người đáp: Tạ ơn Chúa.
Có thể dùng một lời tung hô khác.

Làm phép và trao nhẫn
Linh mục đọc:
Xin Chúa ban phúc X lành cho những chiếc nhẫn này
mà các con (ac, ôb) sắp trao cho nhau
làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy.
Đ. Amen.

Tùy nghi rảy nước thánh trên nhẫn và trao cho vợ chồng.
Người chồng lấy nhẫn dành cho vợ, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của vợ, và tùy nghi có thể nói:

Em T., xin em nhận chiếc nhẫn này
làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của anh.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Người vợ cũng lấy nhẫn dành cho chồng, xỏ vào ngón tay đeo nhẫn của chồng và tùy nghi có thể nói:

 

Anh T., xin anh nhận chiếc nhẫn này
làm dấu chỉ tình yêu và lòng chung thủy của em.
Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.

Lúc này toàn thể cộng đoàn có thể hát một thánh thi hoặc một thánh ca ngợi khen.
Sau đó như thường lệ, đọc lời nguyện chung. Tiếp đó, đọc kinh Tin kính nếu là ngày buộc phải đọc.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072