Nghi thức Thêm sức trong Thánh lễ

Sau bài giảng Giám mục đội mũ mitra và cầm gậy mục tử tiến đến ghế ngồi còn tất cả các ứng viên đứng trước mặt Ngài:

Giám mục hỏi: Các con (anh chị em) có từ bỏ ma quỷ, mọi việc và quyến rũ của ma quỷ không?

Các ứng viên: Thưa từ bỏ.

Giám mục: Các con (anh chị em) có tin kính Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất không.

Các ứng viên: Thưa tin.

Giám mục: Các con (anh chị em) có tin kính Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa, Chúa chúng ta, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria, đã chịu khổ hình và mai táng, đã sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu  Chúa Cha không?

Các ứng viên: Thưa tin.

Giám mục: Các con (anh chị em) có tin kính Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, Đấng ban sự sống, Đấng mà hôm nay nhờ Bí Tích Thêm sức, Các con (anh chị em) sẽ lãnh nhận một cách  đặc biệt, như các Thánh Tông  Đồ xưa trong ngày Người hiện  xuống không?

Các ứng viên: Thưa tin.

 Giám mục: Đó là đức tin của chúng ta, đó là đức tin của Hội Thánh, chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

Toàn thể cộng đoàn: Amen.

Kế đó Giám mục bỏ mũ mitra và gậy mục tử, Ngài chắp tay mời gọi cộng đoàn như sau:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa Cha toàn năng đoái thương ban tràn đầy Chúa Thánh Thần xuống trên những dưỡng tử của Chúa đây, là những kẻ đã được tái sinh vào sự sống vĩnh cửu trong bí tích Thánh tẩy, để Chúa Thánh Thần dùng ân huệ dồi dào của Người làm cho họ nên vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên vững mạnh, và xức dầu làm cho họ nên giống Chúa Kitô Con Thiên Chúa.

Mọi người thinh lặng trong giây lát. Giám mục và các linh mục sẽ giúp Giám mục ban bí Tích Thêm Sức cùng giơ tay trên các ứng viên (các vị đồng tế không giúp ban bí tích Thêm sức không giơ tay), và chỉ một mình Giám mục đọc lời nguyện sau đây:

Lạy Thiên Chúa toàn năng là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh các tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong những người này, xin ban cho họ thần trí khôn ngoan và thông hiểu, thần trí lo liệu và sức mạnh, thần suy biết và đạo đức, xin ban cho những người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người đáp: Amen

Đọc lời nguyện xong, Giám mục đội mũ mitra, cầm gậy mục tử và ngồi ghế dọn sẵn. Người giúp lễ mang Dầu Thánh cho Giám mục; các linh mục giúp xức dầu sẽ nhận Dầu Thánh từ tay Giám mục để xức cho các ứng viên (người giúp lễ không tự động đem Dầu Thánh đến cho các linh mục). Khi đã chuẩn bị Dầu Thánh xong, từng ứng viên tiến đến trước Giám mục hay các linh mục để được xức dầu. Giám mục cũng có thể tuỳ nghi tiến đến các ứng viên để xức dầu cho họ.

Người đỡ đầu sẽ đi sau ứng viên. Khi đến trước Giám mục, người này sẽ đặt tay phải của mình trên vai của ứng viên và sẽ xướng tên ứng viên cho Giám mục, hoặc chính ứng viên tự xướng tên mình. Giám mục nhúng đầu ngón tay phải vào Dầu Thánh rồi ghi hình thánh giá trên trán từng ứng viên và đọc:

T….. HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

Ứng viên đáp: Amen

Giám mục: Bình an của chúa ở cùng con

Ứng viên đáp: Và ở cùng cha

Trong khi xức dầu, có thể xức dầu, có thể hát bài thánh ca xứng hợp. Xức dầu xong, Giám mục bỏ mũ mitra và gậy mục tử, Ngài và các linh mục rửa tay (GM 467-468; TS 29). Trong Nghi Thức Thêm Sức (1971) được canh tân bởi Công Đồng Vatican II, và đặc biệt trong Nghi thức Giám mục (1984), không nói đến việc lau Dầu Thánh cho những người lãnh bí tích Thêm sức, vì vậy không cần thiết phải có các thừa tác viên đứng lau Dầu cho từng người.

Ban bí tích Thêm sức xong, Giám mục và các linh mục giúp xức dầu rửa tay. Cộng đoàn không đọc kinh Tin kính nữa vì đã tuyên xưng đức tin trong Nghi thức Thêm sức rồi, nhưng mọi người sẽ đứng đọc lời nguyện chung. Có thể dùng lời nguyện chung sau đây hoặc thay đổi một số ý nguyện cho phù hợp với ngày lễ và buổi cử hành; ví dụ: mùa phụng vụ, lễ mừng hôm đó.

 

Lời nguyện chung

Giám Mục chắp tay và mời gọi như sau:

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa Cha toàn năng: chớ gì lời nguyện của chúng ta được hiệp nhất như chỉ có một đức tin, đức cậy và đức mến phát xuất từ Chúa Thánh Thần.

Thừa tác viên xướng:

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tôi tớ mà Chúa Thánh Thần đã ngự đến làm cho vững mạnh, để họ vững vàng trong đức tin, bền đỗ trong đức ái mà làm chứng cho Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày.

Đáp sau mỗi ý nguyện: Xin Chúa nhậm lời chúng con

(hoặc một câu khác tương hợp)

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cha mẹ và những người đỡ đầu, để khi họ nâng đỡ đức tin của những người lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức, họ dùng lời nói và gương lành mà luôn luôn khuyên nhủ những người ấy theo chân Chúa Kitô.

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Hội Thánh, cho Đức Giáo Hoàng ….., Đức Giám Mục….. của chúng ta và toàn thể các Giám Mục, để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần đoàn tụ trong một đức tin và đức mến, luôn lan rộng  và tăng trưởng cho tới ngày Chúa đến.

. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho toàn thể thế giới, để mọi người cùng có một Đấng Tạo Hoá và một Cha chung, biết nhìn nhận nhau như anh em không phân biệt chủng tôc hay quốc gia, và thành tâm tìm kiếm Nước Thiên Chúa là sự bình an và vui mừng trong Chúa Thánh Thần.

Giám mục dang tay đọc lời nguyện kết:

Lạy Chúa, Chúa đã ban Thánh Thần cho các Tông Đồ, và cũng muốn nhờ các ngài và những người kế vị các ngài mà ban Thánh Thần  cho  toàn thể các tín hữu, xin Chúa đoái thương nghe lời chúng con khẩn nguyện, để giờ đây tuôn đổ xuống tâm hồn các tín hữu ơn Thánh Thần mà Chúa đã thương thực hiện lúc khởi sự rao giảng Tin Mừng. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen.

Đọc lời nguyện chung xong, một vài người vừa lãnh bí tích Thêm sức có thể dâng lễ vật. Nếu thuận tiện, những người mới lãnh bí tích Thêm sức, cha mẹ, người đỡ, vợ chồng và giáo lý viên của họ có thể rước lễ dưới hai hình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072