Nghi thức xức dầu bệnh nhân lúc nguy tử

Trong trường hợp nguy tử, linh mục sẽ tuỳ nghi dùng nghi thức sau đây để ban cùng một lúc nhiêu bí tích cho người hấp hối:

. Bí tích hoà giải

Nếu người hấp hối có thể xưng tội thì linh mục giải tội riêng, bằng không ngài ban ơn xá giải như sau:

Tôi dùng quyền Toà Thánh đã uỷ  cho để ban ơn đại xá và ơn tha thức mọi tội lỗi cho ông (bà, anh, chị, em) nhân danh Cha + và Convà Thánh Thần.

. Bí tích Thêm sức (nếu người hấp hối chưa lãnh nhận)

 Lạy Thiên Chúa toàn năng, là Cha Đức  Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Chúa đã tái sinh tôi tớ Chúa đây bởi nước và Thánh Thần khi giải thoát họ khỏi tội lỗi, thì lạy Chúa, xin ban Chúa Thánh Thần, Đấng an ủi đến trong người này, xin ban cho họ thần khí khôn ngoan và thông hiểu, thần khí lo liệu và sức mạnh, thần trí suy biết và đạo đức, xin ban cho người này ơn kính sợ Chúa. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người đáp: Amen

Kế đó chủ sự nhúng đầu ngón cái tay phải vào Dầu Thánh (SC) rồi ghi hình thánh giá trên trán hoặc phần thân thể xứng đáng nhất của người hấp hối và đọc:

T …..HÃY NHẬN ẤN TÍN ƠN CHÚA THÁNH THẦN

. Bí tích Xức dầu bệnh nhân

Nếu không ban bí tích Thêm sức, thì sau khi giải tội hoặc ban ơn xá giải xong, chủ sự thịnh lặng đặt tay trên đầu người hấp hối rồi xức dầu cho họ theo công thức sau đây. Nhưng nếu có ban bí tích Thêm sức, thì ngài bỏ việc đặt tay và ban bí tích xức dầu ngay theo cùng một cách thức, nghĩa là chủ sự lấy dầu thánh (OI) xức trên trán và hai tay người hấp hối và đọc một lần duy nhất:

Nhờ việc xức dầu thánh này và nhờ lòng từ bi nhân hậu của Chúa, xin Chúa dùng ơn Chúa Thánh Thần mà giúp đỡ ông (bà, anh, chị, em)

Đáp: Amen

Để Người giải thoát ông (bà, anh, chị, em) được thuyên giảm.

Đáp: Amen

 

Bí tích Thánh Thể

Sau cùng chủ sự cầm Mình Thánh Chuá mời gọi:

Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian. Phúc cho ai được mời dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

Mọi người: Lạy Chúa, con chẳng đáng…

Chủ sự cho người hấp hối và ngay cả những người giúp họ rước lễ. Cho rước lễ xong, cộng đoàn nên hát một thánh vịnh hay thánh ca tạ ơn.

Sau đó chủ sự đọc lời nguyện kết thúc:

Lạy Chúa, Con Chúa là đường, là sự thật và là sự sống của chúng con. Xin Chúa nhân từ nhìn đến tôi tớ chúa đây, xin ban cho người đã tin vào lời hứa của Chúa và được Mình Máu Con Chúa tái tạo, cũng được bước vào nước Chúa trong bình an. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Mọi người: Amen

Chủ sự ban phép lành kết thúc:

Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha + và Con và Thánh Thần, ban phúc lành cho anh chị em.

Mọi người: Amen

Chủ sự: Nào ta hãy chúc tụng Chúa.

Mọi người: Tạ ơn Chúa

Tuỳ hoàn cảnh có thể hát một bài

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072