Ngựa quen đường cũ

Trùm Đảng cướp và một số đồng bọn sau khi bị tử hình, lóc chóc kéo lên gặp thánh Phêrô. Thánh Phêrô vừa trông thấy bọn họ nghĩ thầm: “Chà khét từ từ lâu rồi, hôm nay ta mới có dịp diện kiến ha! Đợt này cho chúng bay xuống…. lót đáy”. Nghĩ thế, thánh nhân mới bảo:

– Được rồi, các ngươi đứng ở ngoài chờ ta vào thỉnh ý Sư Phụ Giêsu đã. 
Hai thầy trò phải mất khá lâu để rà lại sổ sách tiền án tiền sự của băng đảng xã hội đen này. Sợ họ sốt ruột, Chúa Giêsu bảo thánh Phêrô ra nói với họ chờ thêm một lát nữa mới có quyết định. 
Một lúc sau, thánh nhân hớt hải chạy vào thưa: 
– Thưa thầy, mất rồi! 
– Sao? Bọn chúng đi mất rồi à? 
– Dạ không. Mất cả cái cổng thiên đàng, cùng với với cái ổ khoá kỷ thuật số mà Bill Gates mới tặng hôm qua nữa.

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072