Nhà chầu (nhà tạm) để làm gì?

Nhà Chầu hay Nhà Tạm là một chiếc tủ nhỏ chứa đựng Mình Thánh Chúa. Tuỳ kiến trúc từng nhà thờ mà Nhà Chầu được đặt tại gian cung thánh hoặc bên cạnh. Theo lịch sử Phụng vụ, việc giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà Chầu, hay Nhà Tạm, trước tiên là để dành cho những người bệnh hoặc những người hấp hối sắp ra đi như “của ăn đàng”. Ngày nay, Giáo Hội tiếp tục giữ Mình Thánh Chúa trong Nhà Chầu để cho tín hữu có thể đến viếng và cầu nguyện trong ngày, ngoài những nghi thức Phụng vụ chính thức. Đèn chầu, được đặt bên cạnh, ngày đêm thắp sáng nói lên sự hiện diện của Chúa Kitô ở giữa dân Người.

Chính vì có Chúa Kitô luôn hiện diện nơi cung thánh, nơi nhà tạm, nên cộng đoàn dân Chúa là mỗi tín hữu chúng ta cần tận dụng nguồn ơn này là thường xuyên đến kính viếng Chúa bất cứ khi nào.

Theo luật giáo hội, nếu ta cung kính chầu thánh thể đủ 30 phút thì sẽ được lãnh ơn đại xá, nếu không đủ 30 phút chỉ lãnh tiểu xá. Với điều kiện thông thường là phải xưng tội, rước lễ.

 

 

Nguồn: emty.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072