Những bổ nhiệm mới tại Giáo triều Roma (26/9/2013)

Toà Thánh Vatican vừa công bố một số bổ nhiệm mới và tái bổ nhiệm của Đức Thánh Cha Phanxicô tại các cơ quan của giáo triều Roma như sau:

– Toà Ân giải tối cao:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Chánh án Toà Ân giái Tối cao của Đức hồng y Manuel Monteiro de Castro vì lý do tuổi tác; đồng thời bổ nhiệm người kế nhiệm là Đức hồng y Mauro Piacenza, hiện đang là Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ.

– Bộ Giáo Lý Đức Tin:

Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig Müller, nguyên Tổng Giám mục Regensburg, làm Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria Ferrer, hiệu toà Tibica, làm Thư ký Bộ này.

Đồng thời Đức Thánh Cha cũng bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Joseph Augustine Di Noia, hiệu toà Oregon City, hiện đang là Phó Chủ tịch Ủy ban giáo hoàng Ecclesia Dei, làm Phụ tá thư ký của Bộ Giáo Lý Đức Tin; và tái bổ nhiệm các thành viên và cố vấn của Bộ này.

– Tối cao Pháp viện Toà Thánh:

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức giám mục Giuseppe Sciacca, hiệu toà Fondi, hiện đang là Cố vấn của Tối cao Pháp viện Toà Thánh, làm Phụ tá thư ký của Tối cao Pháp viện Toà Thánh.

– Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo):

Đức Thánh Cha đã tái bổ nhiệm Đức hồng y Fernando Filoni làm Bộ trưởng Bộ Truyền giáo và Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, hiệu toà Sila, làm Thư ký Bộ này; bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Protase Rugambwa, nguyên Giám mục Kigoma, làm Phụ tá thư ký, và cũng tái bổ nhiệm các thành viên và cố vấn của Bộ này.

– Bộ Giáo sĩ:

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Beniamino Stella, hiệu toà Midila, hiện đang là Giám đốc Trường Ngoại giao Toà Thánh, làm Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ; tái bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Celso Morga Iruzubieta, hiệu tòa Alba marittima, làm Thư ký; bổ nhiệm Đức Giám mục Jorge Jorge Carlos Patrón Wong, hiện là Giám mục giáo phận Papantla, Mexico, làm Thư ký Bộ Giáo sĩ đặc trách chủng viện, đồng thời nâng ngài lên hàng Tổng giám mục.

– Thượng Hội đồng Giám mục:

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, Tổng giám mục hiệu tòa Diocleziana, hiện là Thư ký Bộ Giám mục, làm Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục.

– Trường Ngoại giao Toà Thánh:

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Giampiero Gloder, Tham tán Tòa Sứ thần, Chánh văn phòng với trách nhiệm đặc biệt tại Phủ Quốc Vụ khanh, làm Sứ thần Toà Thánh và Giám đốc Trường Ngoại giao Toà Thánh; đồng thời nâng ngài lên hàng Tổng giám mục, hiệu toà Telde.

– Văn phòng Quản trị Tài sản Tông Toà:

Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Mauro Rivella, thuộc giáo phận Torino, làm Giám đốc Bộ phận thông thường của Văn phòng Quản trị Tài sản Tông Toà.

 

Nguồn: news.va

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072