Nữ vương Thiên đàng

Nữ Vương Mẹ Chúa thiên đàng
Nữ Vương quyền phép cao sang thiên đình
Nữ Vương các thánh đồng trinh
Nữ Vương các thánh hiến mình đạo ngay

 

Nữ Vương các thánh Thiên Thần
Nữ Vương các thánh xa gần hiển tu
Nữ Vương chiến thắng ba thù
Nữ Vương các thánh khiêm nhu tông đồ

Nữ Vương các thánh tổ tông
Nữ Vương cứu chuộc đồng công con người
Nữ vương hồn xác về trời
Nữ Vương cao nhất Chúa Trời thưởng ban

 

Nữ vương thần thánh trần hoàn
Nữ Vương tuyệt diệu diễm toàn trinh trong
Nữ Vương hiền dịu đầy lòng
Nữ Vương Vô Nhiễm tổ tông tội đời

 

Nư Vương Mẹ Chúa Ngôi Lời
Nữ Vương danh thánh sáng ngời khôn nguôi
Nữ Vương truyền phép “Mân Côi”
Nữ Vương đệ nhất hoa khôi thiên đàng

 

Trầm Hương Thơ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072