Sửa kinh

 

Một thương gia đến gặp cha xứ, sau một hồi trò chuyện, người khách ra về, chú giúp việc vào dọn bàn trà hỏi cha xứ;
– Thưa cha, sao vừa rồi người khách yêu cầu cha thực hiện một việc nhỏ thôi, rồi sẽ công đức nhà xứ 1 triệu đô la mà cha không đồng ý.
– Vì cha không thể thực hiện được “việc nhỏ” đó con ạ.
– Sao cha để lỡ một cơ may hiếm có thế. Đó là việc gì vậy cha?
– Con biết không, ông ta sẽ cho nhà xứ 1 triệu đô la với điều kiện: cha chỉ cần nói giáo dân sửa một lời kinh trong mùa Phục sinh.
– Vậy thì có khó gì đâu?
– Nhưng con biết không, ông ta yêu cầu sửa lời Alleluia thành Côca côla !!!

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072