Thánh lễ giỗ 20 năm của Đức Tổng Phao-lô Nguyễn Văn Bình

 

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình.jpg

Đức Tổng Phao-lô Nguyễn Văn Bình

(1/9/1910 – 1/7/1995)

 

Vào lúc 5 giờ sáng ngày 2 tháng 7 năm 2015, Cha sở Đaminh đã cử hành Thánh lễ giỗ 20 năm cho Đức Tổng Phao-lô Nguyễn Văn Bình.

Đức Tổng Phao-lô Nguyễn Văn Bình sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910 tại Lương Hòa, Long An. Ngài qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995. Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình về làm Cha sở tiên khởi họ đạo Đức Hòa từ năm 1938 -1942. Ngoài việc mục vụ, cha tu sửa nhà thờ và xây cất nhà xứ, cùng đem nhiều người về với Chúa. Ngài cũng nguyên là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn. Khẩu hiệu Giám mục của ngài là “Hãy đi rao giảng” (Mt 28:19-20).

Trong Thánh lễ giỗ hôm nay, Cha Đaminh nhắn nhủ: “Thánh lễ giỗ hôm nay là dịp nhắc nhớ về công ơn của Đức Tổng Phao-lô Nguyễn Văn Bình và các vị tiền nhiệm đã có công khai mở và xây dựng giáo xứ Đức Hòa. Chúng ta phải cố gắng phát huy, làm cho đời sống giáo xứ ngày càng phát triển hơn để không phụ lòng các ngài”.

Thánh lễ giỗ được diễn ra sốt sắng và được kết thúc vào lúc 6 giờ.

 

 

Tiểu sử Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình:
Ngài sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910 tại Lương Hòa, Long An.
Năm 1922, ngài vào học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn năm 1922. Năm 1932, Giám mục Dumortier gửi ngài qua Rôma theo học trường Truyền Giáo.
Ngày 27 tháng 3 năm 1937, ngài thụ phong Linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Rôma, Italia.
Từ 1938 – 1942, làm chánh sở giáo xứ Đức Hòa.
Năm 1943, ngài được cử làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tuyên úy các sư huynh Sài Gòn. Năm 1948, ngài được chuyển làm Linh mục chánh xứ họ Cầu Đất tại Đà Lạt và thực hiện tờ báo Tông Đồ.
Ngày 20 tháng 9 năm 1955, ngài được bổ nhiệm chức Giám mục hiệu tòa Agnusiensi, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Cần Thơ. Lễ tấn phong được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 30 tháng 11 cùng năm.
Ngày 24 tháng 11 năm 1960, ngài nhận chức Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Trong giai đoạn 1980 – 1989, ngài là Phó chủ tịch 3 khóa Hội đồng Giám mục Việt Nam.
Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995, hưởng thọ 85 tuổi, được an táng tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.
Ngài đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”vì những cố gắng trong việc đưa Công giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân”.

 

lgdt2715 6

 lgdt2715 1

 

lgdt2715 2

 

lgdt2715 3

 

lgdt2715 4

 

lgdt2715 5

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072