Thánh lễ giỗ Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình

 

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình.jpg

Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình

(1/7/1995 – 1/7/2014)

 

Vào lúc 18 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2014 – ngày giỗ tưởng nhớ 19 năm qua đời của Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình (1/7/1995 – 1/7/2014). Trong ngày này, Cha sở Đaminh đã cử hành Thánh lễ giỗ cho Đức Tổng Phaolô cùng sự hiện diện tham dự của mọi người trong giáo xứ.

Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình về làm Cha sở tiên khởi họ đạo Đức Hòa từ năm 1938 -1942. Ngoài việc mục vụ, cha tu sửa nhà thờ và xây cất nhà xứ, cùng đem nhiều người về với Chúa.

Thánh lễ giỗ được Cha sở Đaminh cử hành hôm nay nhằm nhắc nhớ mọi người về công lao xây dựng và phát triển giáo xứ trong giai đoạn đầu của Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình. Trong Thánh lễ Cha sở Đaminh khuyên mọi người trong giáo xứ Đức Hòa do Cha Bình tiên khởi hãy cố gắng sống theo ba chữ “Đức” “Hòa” “Bình” – tức là nhân đức, hòa thuận, công bình.

Thánh lễ giỗ được diễn ra sốt sắng và được kết thúc vào lúc 19 giờ.

 

Tiểu sử Đức Tổng Phaolo Nguyễn Văn Bình:

Ngài sinh ngày 1 tháng 9 năm 1910 tại Lương Hòa, Long An.

Năm 1922, ngài vào học tại Tiểu chủng viện Sài Gòn năm 1922. Năm 1932, Giám mục Dumortier gửi ngài qua Rôma theo học trường Truyền Giáo.

Ngày 27 tháng 3 năm 1937, ngài thụ phong Linh mục tại Vương cung thánh đường Thánh Gioan Latêranô, Rôma, Italia.

Từ 1938 – 1942, làm chánh sở giáo xứ Đức Hòa.

Năm 1943, ngài được cử làm giáo sư Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tuyên úy các sư huynh Sài Gòn. Năm 1948, ngài được chuyển làm Linh mục chánh xứ họ Cầu Đất tại Đà Lạt và thực hiện tờ báo Tông Đồ.

Ngày 20 tháng 9 năm 1955, ngài được bổ nhiệm chức Giám mục hiệu tòa Agnusiensi, Giám quản Tông Tòa Giáo phận Cần Thơ. Lễ tấn phong được tổ chức tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 30 tháng 11 cùng năm.

Ngày 24 tháng 11 năm 1960, ngài nhận chức Tổng Giám mục chính tòa Tổng Giáo phận Sài Gòn.

Trong giai đoạn 1980 – 1989, ngài là Phó chủ tịch 3 khóa Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Đức Tổng Phaolô Nguyễn Văn Bình qua đời ngày 1 tháng 7 năm 1995, hưởng thọ 85 tuổi, được an táng tại nhà nguyện Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn.

Ngài đã được Nhà nước Việt Nam trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”vì những cố gắng trong việc đưa Công giáo vào khối đại đoàn kết toàn dân”.

 

Một vài hình ảnh Thánh lễ giỗ:

 

gcb3172014

 

gcb1172014

 

gcb2172014

 

 

nktan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072