Thánh lễ Tro 2023

Lại một chặng hành trình mới được mở ra, hành trình sám hối và nhìn nhận lại niềm tin của chúng ta vào Tin Mừng.
Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro với việc xức tro trên đầu nhắc nhở chúng ta về khởi nguồn và kết thúc của mỗi người, chính là bụi tro. Chính Chúa đã dựng nên con người từ bùn đất, con người là đồ gốm, Thiên Chúa là thợ gốm. Đồ gốm có đẹp mấy cũng là do thợ gốm. Đồ gốm có là gì cũng là do thợ gốm ban cho. Chẳng ai nhìn một món đồ gốm đẹp lại khen chính đồ gốm đó nhưng sẽ khen tài hoa của Đấng đã tạo nên nó. Gốm là gốm, thợ gốm là thợ gốm. Ngày nào gốm cho mình là thợ gốm, ắt sẽ vỡ và không bao giờ có lành.
Xin Chúa nắn đúc chúng con trong bàn tay toàn năng của Ngài theo ý Ngài muốn và tôi luyện chúng con trong lửa Thánh Thần, để chúng con trở nên những kiệt tác của Ngài!
🙏 💜🙏💜🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072