Thánh Ma

 

Giờ khảo kinh cho các em xưng tội rước lễ lần đầu, cha xứ gọi hỏi bé Lan:
– Con nói cho cha biết tên một vị thánh nổi tiếng của đạo Công Giáo?
Bé Lan đáp tỉnh bơ:
– Thưa cha đó là Thánh Ma ! 
Cha xứ trợn mắt kinh ngạc:
– Hả, sao ma lại là thánh được hả con?
– Bé Lan:
Thưa cha, tối nào con cũng nghe ông bà nội đọc kinh: Ông vừa xướng lên: Kính mừng…. thì bà nội con đáp lại ngay: Thánh Ma… 
Cha xứ: !!!????

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072