Thông báo lịch cử hành Phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh

🗓Ban Truyền Thông gửi Qúy Cộng đoàn lịch cử hành phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh.
Kính mong Quý Cộng đoàn sắp xếp thời gian tham dự và sống tâm tình Tuần Thánh thật sốt sáng để chuẩn bị dọn lòng mừng Chúa Phục Sinh 💜

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072