Thứ bảy sau Chúa nhật 4 MC A

 

Thứ bảy sau Chúa nhật 4 MC A

Lời Chúa: Ga 7,40-53

40 Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. 41 Kẻ khác nói: “Ông này thật là Đấng Kitô”. 42 Người khác nữa lại nói: “Đấng Kitô xuất thân từ Galilêa sao? Nào Kinh Thánh chẳng nói: Đấng Kitô xuất thân bởi dòng dõi Đavit, và từ làng Bêlem, quê hương của Đavit?” 43 Vì thế, dân chúng bất đồng ý kiến với nhau về Người. 44 Trong số đó, có một ít kẻ định bắt Người, nhưng không ai dám ra tay bắt Người. 45 Vậy khi những người thừa hành đến với thượng tế và biệt phái, các ông này hỏi họ rằng: “Tại sao các ngươi không điệu nó tới?” 46 Các người thừa hành thưa rằng: “Chẳng hề có ai nói như người ấy”. 47 Các người biệt phái trả lời rằng: “Chớ thì các ngươi cũng bị mê hoặc rồi sao? 48 Trong các vị thủ lãnh và các người biệt phái, có ai tin nó đâu? 49 Chỉ có lũ khốn nạn đó nó không biết gì lề luật”. 50 Nicôđêmô là người đã tới gặp Chúa Giêsu ban đêm, cũng là người trong nhóm họ, nói với họ rằng: 51 “Chớ thì luật của chúng ta có lên án cho ai mà không nghe họ, hoặc không biết rõ họ làm gì không?” 52 Nhưng họ trả lời rằng: “Hay ông cũng là người Galilêa? Hãy đọc kỹ Kinh Thánh, ông sẽ thấy rằng không có tiên tri nào phát xuất từ Galilêa”. 53 Sau đó ai về nhà nấy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072