Thư tình yêu của Chúa Giêsu

Các con yêu dấu,
Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa (Ga 1:1). Ở nơi Thầy là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại (Ga 1:4). Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa các con (Ga 1:14). Thầy ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Thầy mà có, nhưng lại không nhận biết Thầy (Ga 1:10). Còn các con, các con thật có phúc vì mắt các con được thấy, tai các con được nghe (Mt 13:16). Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời (Ga 3:16). Thật vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ (Ga 3:17).
Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin Thầy, dầu có chết cũng sẽ được sống. Các con có tin điều đó không? (Ga 11:25). Thầy là cây nho, các con là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, các con chẳng làm gì được (Ga 15:5). Ai yêu mến Thầy, thì hãy giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy (Ga 14:23).

Các con yêu dấu,
Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con (Ga 15:16). Các con muốn theo Thầy, thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Thầy (Mt16:24). Thầy đã đến mang lửa vào thế gian, và Thầy ước mong, phải chi lửa ấy được bùng cháy lên! (Lc 12:49). Các con hãy là muối cho đời (Mt 5:13), là ánh sáng cho trần gian (Mt 5:14). Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con đi, như chiên đi vào giữa bầy sói (Mt10:16). Thầy ban cho các con quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được các con (Lc 10:19). Tuy nhiên, các con chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục các con, nhưng hãy mừng vì tên các con đã được ghi trên trời (Lc 10:20).

Các con đừng xao xuyến và đừng sợ hãi, hãy tin vào Thầy (Ga 14:1). Một khi cùng chịu đau khổ với Thầy, các con sẽ được hưởng vinh quang với Thầy (Rm 8:17). Không một thử thách nào đã xảy ra cho các con mà lại vượt quá sức loài người. Thầy là Đấng trung tín: Thầy sẽ không để các con bị thử thách quá sức (1Cor 10:13a). Thầy luôn an ủi các con trong mọi cơn gian nan thử thách, để sau khi đã được Thầy nâng đỡ, chính các con cũng biết an ủi những ai lâm cảnh gian nan khốn khó (2Cor 1:4). Tôi tớ không hơn chủ, trò không hơn Thầy (Mt 10:24). Vì danh Thầy, các con sẽ bị người ta thù ghét (Lc 21:17). Phúc cho các con, vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều (Mt 5:11). Trong thế gian, các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian (Ga 16:33). Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến (Lc 21:36).

Thầy để lại bình an, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Thầy ban cho các con không theo kiểu thế gian ban tặng, các con đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. (Ga 14:27). Như Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy (Ga 15:9a). Thầy vẫn yêu thương những kẻ thuộc về Thầy còn ở thế gian, và Thầy yêu thương họ đến cùng (Ga 13:1b), cho dù trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được các con ra khỏi tình yêu của Thầy (Rm 8:39). Thầy sẽ không để các con mồ côi (Ga 14:18a). Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác (Ga 12:24). Thầy chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên (Ga 10:11). Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời (Ga 12:25). Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. (Ga 12:26a)

Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? (Ga 12:27a) Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con (Ga 13:34). Các con hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau; nếu trong các con, người này có điều gì phải trách móc người kia. Như Chúa đã tha thứ cho các con, thì các con cũng vậy, các con phải tha thứ cho nhau (Col 3:12).
Ai trong các con muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Thầy đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người (Mt 20:26-28). Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau (Ga 13:14). Thầy bảo thật các con: mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Thầy đây, là các con đã làm cho chính Thầy vậy (Mt 25:40).
Các con yêu dấu,
Thầy không còn gọi các con là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho các con biết (Ga 15:15). Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy (Ga 15:9b), và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế (Mt 28:20).

Thầy của con,
Giêsu

Nguồn: thanhlinh.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072