Tìm gặp Chúa

Thiên thần chúc tụng tôn vinh
Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người
Chúa ta đã đến từ trời
Hình hài bé nhỏ Giêsu vào đời

 

Đồng xa trơ trụi chơi vơi
Nghèo nàn máng cỏ ấm hơi bò lừa
Mục đồng tìm tới thân thưa
Bê Lem nơi chốn năm xưa đơn nghèo

 

Chúa là Chúa của dân nghèo
Những người yếu thế hoan reo tình Trời
Chúng ta được Chúa gọi mời
Mỡ lòng đón Chúa nghe lời Ngài ban

 

Xin Chúa giúp con biết tìm đến Chúa
Theo sao trời dẫn dắt lối con đi
Tìm gặp Chúa con gối quỳ thờ lạy
Cảm tạ Ngài đã mặc lấy xác phàm

 

Tình Ngài thương con từ muôn thuở
Từ trời cao Ngài xuống thế vì yêu
Vừa sinh ra Ngài lạnh buốt thật nhiều
Vì tội lỗi bao lần con đã lỡ

 

Lỡ cố chấp với tâm hồn mê muội
Mê thú vui nhục dục của gian trần
Mê tiền tại danh vọng cõi phù vân
Sống xa Chúa đắm mình trong lỗi tội

 

Đến thờ Chúa giữa đêm trường lạnh cóng
Đang nằm trong máng cỏ thật nghèo hèn
Xin giúp con đừng tính toán bon chen
Biết xa lánh những cao sang trần thế

 

Xin giúp con sống đơn sơ đạm bạc
Sống xa rời tội lỗi những đam mê
Mỡ lòng con để Chúa đem con về
Con với Chúa tuy hai nhưng là một

 

Hình ảnh Chúa trong con luôn phát triển
Để thế gian nhìn con biết là Ngài
Xin giúp con ơn Trời con gặt hái
Con với Ngài sánh bước đường tương lai.

 

Trúc Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072