Tin ảnh: Thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm

 

Hình ảnh Thánh lễ nhậm chức của Đức Tân Giám Mục Phê-rô Nguyễn Văn Khảm.

 

GPMT don DC Phero 01.jpg

 

GPMT don DC Phero 10.jpg

 

GPMT don DC Phero 17.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 01.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 02.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 03.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 04.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 07.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 08.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 09.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 12.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 13.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 14.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 15.jpg

 

Le nham chuc_ DC Phero 16.jpg

 

 

Le nham chuc_ DC Phero 01.jpg

Le nham chuc_ DC Phero 01.jpg

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072