Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu nhờ Thần Khí

 

 

Sau khi sống lại, Chúa Giêsu đã hiện ra với các môn đệ; Ngài thổi hơi vào các ông và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần” (Ga 20,22). Chúa Thánh Thần chính là một trong ơn huệ tuyệt vời nhất mà Đấng Phục Sinh ban cho các môn đệ và cho mọi người tín hữu.

 

Chúa Giêsu thấu biết những người môn đệ của mình. Khi chưa nhận được Thánh Thần, mặc dù là những người môn đệ thân tín, cận kề với Chúa Giêsu, các môn đệ vẫn không thể hiểu được hết những gì Thầy đã giảng dạy, cũng như các phép lạ Ngài làm. Đã có lần, Đức Giêsu than trách các môn đệ về sự chậm hiểu, chậm tin của các ông, Ngài nói: “Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” (Mc 8,17); “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Philípphê, anh chưa biết Thầy ư? (Ga 14,9).

 

Chúa Giêsu ban Thánh Thần cho các môn đệ, để nhờ Thánh Thần hướng dẫn họ có thể “hiểu biết về Chúa Giêsu hơn, yêu mến Ngài hơn, và theo Ngài sát gót hơn”. Chính Chúa Giêsu nói: “Ðấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Ðấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14:26).

 

Khi nhận được Thánh Thần, các môn đệ đã được ơn hiểu biết thâm sâu về Chúa Giêsu, đặc biệt hiểu về con đường thập giá của Thầy Chí Thánh.

Nhờ Thần Khí thúc đẩy, Thánh Phêrô, một người dân chài bình dị, đã mạnh dạn rao giảng về Đức Giêsu cho toàn thể dân chúng, thậm chí trước Thượng Hội Đồng và khiến họ phải ngạc nhiên, ngỡ ngàng (Cv 4,13). Ông Phêrô giảng rằng:

 

Thưa quý vị thủ lãnh trong dân và quý vị kỳ mục, hôm nay chúng tôi bị thẩm vấn về việc lành chúng tôi đã làm cho một người tàn tật, về cách thức người ấy đã được cứu chữa. Vậy xin tất cả quý vị và toàn dân Ítraen biết cho rằng: chính nhân danh Ðức Giêsu Kitô, người Nadarét, Ðấng mà quý vị đã đóng đinh vào thập giá, và Thiên Chúa đã làm cho chỗi dậy từ cõi chết, chính nhờ Ðấng ấy mà người này được lành mạnh ra đứng trước mặt quý vị. Chính Ðấng ấy là tảng đá mà quý vị là thợ xây loại bỏ, lại trở nên đá tảng góc tường. Ngoài Người ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ. (Cv 4,8-12)

 

Trong ngày lễ Ngũ Tuần, các môn đệ đã được ban cho một quả tim mới tràn đầy Thần Khí của Đấng Phục Sinh, như lời Chúa đã hứa thửa xưa:

 

Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi quả tim bằng thịt. Chính thần trí của Ta, Ta sẽ đặt vào lòng các ngươi, Ta sẽ làm cho các ngươi đi theo thánh chỉ, tuân giữ các phán quyết của Ta và đem ra thi hành. (Is 36,26-27).

 

Thánh Tâm Chúa Giêsu chính là quả tim mới, quả tim bằng thịt được ban cho mỗi người chúng ta. Nhờ Thánh Tâm Chúa Giêsu và dưới tác động của Thần Khí, trái tim còn chai đá của chúng ta sẽ được biến đổi nên giống Trái Tim Chúa, Đấng “hiền lành và khiêm nhường trong lòng” (Mt 11, 29). Khi ấy, chúng ta cũng sẽ trở nên chứng nhân cho Chúa như Thánh Phaolô: “Tôi sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa, Đấng đã yêu mến tôi và hiến mạng vì tôi” (Gl 2,20).

 

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến; xin làm cho chúng con say mến Chúa Giêsu và tôn sùng Thánh Tâm Người. Amen.

 

 

Hoàng Sơn,SJ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072