Trong hàng giáo phẩm Việt Nam, Hồng y hơn Giám mục ?

 

 

Hỏi: Thưa Cha, có phải trong Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, Đức Hồng Y là cao nhất, rồi đến các Giám Mục phải không? Giám Mục cũng là Tổng Giám Mục, Hồng Y? Như vậy có khác gì không? Con xin cám ơn Cha.
Đaminh Hoàng Phong Lưu

Đáp: Các Vị Hồng y là những vị được Đức Thánh Cha chọn để gia nhập Hiệp Đoàn Hồng Y lo liệu việc bầu cử Giáo Hoàng. Ngoài ra các hồng y cũng giúp ĐTC trong những vấn đề quan trọng và những nhiệm vụ riêng được Ngài ủy thác cho, nhất là qua việc chăm sóc cho Giáo Hội phổ quát. Tại Việt Nam cũng được một số vị được tuyển chọn vào Hiệp Đoàn Hồng Y. Nếu xét về tước hiệu danh dự thì tước hồng y cao hơn các vị tổng giám mục và giám mục khác. Xét về phẩm trật trong hàng giáo phẩm tại Việt Nam hay tại các quốc gia khác, không hẳn các vị hồng y là những người giữ vai trò quan trọng hơn các giám mục hay tổng giám mục khác. Nếu các vị hồng y này giữ nhiệm vụ là giám mục hay tổng giám mục cai quản một giáo phận hay tổng giáo phận thì cũng như các vị lãnh đạo khác cai quản các giáo hội địa phương. Hiện nay Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là một giám mục giữ chức vụ ấy chứ không phải một vị hồng y.

 

Lm Phi Quang

Nguồn: tinmung.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072