Trường Giêsu

 

 

Ai có hỏi học trường nào tốt nhất
Tôi bảo rằng: “Trường đó chính Giêsu”
Đời nổi trôi những tăm tối mịt mù
Tôi vẫn thấy Ngài bên tôi năm tháng

 

Giêsu hỡi! Nhiều khi lòng chán nản
Ngài dạy con hãy phó thác nơi Ngài
Và hết lòng tin tưởng ở ngày mai
Để từ đó tâm hồn thôi trống vắng

 

Ôi lạy Chúa! Nhiều khi lòng lo lắng
Con lại được an ủi ở nơi Cha
Đời dạy con những dối trá ranh ma
Nhưng Ngài bảo con ơi đừng như thế

 

Những đắng cay khổ sầu vô kể
Hãy dâng Ngài dâng tất cả tương lai
Lòng con thôi những vướng mắc u hoài
Con tìm thấy nơi Cha nguồn hạnh phúc

 

Và từ đây trong mọi nơi mọi lúc
Học trường Ngài con luôn thấy vững tâm
Để từ đây trong những phút âm thầm
Dâng lên Chúa muôn lời kinh cảm tạ

 

Sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072