Tuần 12: Sách Xuất hành, chương 35 – 40

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 12: Tìm hiểu về sách Xuất Hành, từ chương 35 đến chương 40.

 

Giải đáp: Thế giới có từ bao giờ & Cơ Đốc Giáo

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/01._g.dap_tg_co_tu_bao_gio-co_doc_giao_co_phai_la_1_nhanh_of_cg.mp3{/mp3remote}

Sách Xuất Hành: Sự kiện lịch sử

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/02._sach_xuat_hanh_-_su_kien_lich_su.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp: Các tổ phụ & luật hôn nhân

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/03._g.dap_cac_t.phuluat_hon_nhan.mp3{/mp3remote}

Giải đáp: Tính thiên vị & công bình của Đức Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/04._g.dap_th.vi_cong_bang_of_duc_chua.mp3{/mp3remote}

Môsê, người của Thiên Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/05._mose_-_ng.of_thien_chua.mp3{/mp3remote}

Môsê, vị lãnh đạo lý tưởng của dân Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/06._mose_vi_lanh_da0_ly_tuong_of_dan_chua-ng._of_duc_tint.yeu_.mp3{/mp3remote}

 

 

 

Nguồn: tgpsaigon.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072