Tuần 14: Sách Lêvi, chương 17 – 27

 

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 14: Tìm hiểu về sách Kinh thánh Cựu ước Lêvi, từ chương 17 đến chương 27.

 

Tên gọi và mục đích của sách Lêvi

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1006/01._giai_thich_ve_ten_goi_va_muc_dich_cua_sach_levi_0.mp3{/mp3remote}

 

Ý niệm căn bản của chương 17

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1006/02._nhung_y_niem_can_ban_cua_chuong_17_sach_levi.mp3{/mp3remote}

 

Bài học của người Ki-tô hữu

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1006/03._bai_hoc_cho_nguoi_kito_huu_khi_doc_chuong_17_sach_levi.mp3{/mp3remote}

 

Ý nghĩa và bài học

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1006/04._y_nghia_va_bai_hoc_cho_cuoc_song_hom_nay_cua_chuong_25_sach_levi.mp3{/mp3remote}

 

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072