Tuần 15: Sách Dân Số, chương 1 – 12

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 15: Tìm hiểu về sách Kinh thánh Cựu ước Dân Số, từ chương 1 đến chương 12.

 

Giải đáp thắc mắc về người nữ & lời nguyền

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/1._chia_se_ve_nguoi_nu__giai_dap_ve_loi_nguyen_cua_cac_linh_muc.mp3{/mp3remote}

 

Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.1

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/2._giai_dap_ve_su_khac_biet_giua_giao_ly_tin_lanh_va_cong_giao_-_phan_1.mp3{/mp3remote}

 

Sự khác biệt giữa giáo lý Tin lành & Công giáo p.2

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/3._giai_dap_ve_su_khac_biet_giua_giao_ly_tin_lanh_va_cong_giao_-_phan_2.mp3{/mp3remote}

 

Tổng quát về sách Dân Số

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/4._tong_quat_ve_noi_dung_va_muc_dich_cua_sach_dan_so.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072