Tuần 16: Sách Dân số, chương 13 – 24

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 16: Tìm hiểu về sách Kinh thánh Cựu ước Dân Số, từ chương 13 đến chương 24.

 

 

 

Ông Aharon & bà Miryam ghen tị với ông Môsê

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/01._ong_aharon__ba_miryam_ghen_ti_voi_ong_mose.mp3{/mp3remote}

Bài học cho người Kitô hữu

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/02._bai_hoc_cho_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

Israel nổi loạn & Thiên Chúa nổi giận

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/03._israel_noi_loan__thien_chua_noi_gian_14_1-19.mp3{/mp3remote}

 

Người Kitô hữu học hỏi được gì qua cầu nguyện

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/04._nguoi_kito_huu_hoc_hoi_duoc_gi_qua_cau_chuyen_nay.mp3{/mp3remote}

Con rắn đồng trong Cựu ước & qui chiếu về Chúa Giêsu

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/05._con_ran_dong_21_4-9_-_doi_chieu_voi_chua_giesu_trong_tan_uoc.mp3{/mp3remote}

Tiên tri Banaan & việc phải nói lời của Thiên Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1007/06._tien_tri_banaan_va_viec_phai_noi_loi_cua_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072