Tuần 17: Sách Dân số, chương 25 – 36

 

 

Giải đáp về các tước vị Hồng y

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/01._giai_dap_1_-_cac_tuoc_vi_hong_y.mp3{/mp3remote}

Thánh Phêrô con ông Gioan hay Giona

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/02._giai_dap_2_-_thanh_phero_con_ong_kepha_hay_giona.mp3{/mp3remote}

 

Chúc dữ cho dân

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/03.__chuc_du_cho_dan_25_1-5.mp3{/mp3remote}

 

Thần Baan và bài học cho cuộc sống hôm nay

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/04._than_baan_va_bai_hoc_cho_cuoc_song_hom_nay.mp3{/mp3remote}

Lòng nhiệt thành của ông Pinkhat

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/05._long_nhiet_thanh_cua_ong_pinkhat.mp3{/mp3remote}

 

Giosua kế nhiệm Môsê

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/06._giosua_ke_nhiem_mose_27_12-23.mp3{/mp3remote}

 

Phân chia đất Canaan

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1007/07._phan_chia_dat_canaan_33_50-56.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072