Tuần 2: Sách Sáng thế, chương 3 – 5

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần.
Tuần 2: Tìm hiểu về Sách Sáng thế từ chương 3 đến 5.

 

 

Vai trò của các giác quan

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/1._vai_tro_cua_giac_quan.mp3{/mp3remote}

 

Chiến thuật của ma quỷ khi cám dỗ con người 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/2._chien_thuat_cua_ma_qui_khi_cam_do_con_nguoi.mp3{/mp3remote}

 

Chỉ có Thiên Chúa là Đấng xác định ranh giới thiện và ác 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/3._chi_co_thien_chua_la_dang_xac_dinh_ranh_gioi_thien_va_ac_-_st_2_16-17.mp3{/mp3remote}

 

Hậu quả của tội

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/7/1003/4._hau_qua_cua_toi_st_3_8-19.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: tgpsaigon.net

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072