Tuần 20: Sách Đệ nhị luật, chương 27 – 34

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 20: Tìm hiểu về sách Kinh thánh Cựu ước Đệ nhị luật, từ chương 27 đến chương 34.

 

Đức cha chia sẻ về những bức thư từ phía giáo dân gửi đến

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/1._duc_cha_chia_se_ve_nhung_buc_thu_tu_phia_giao_dan_gui_den.mp3{/mp3remote}

 

Khám phá lại ý nghĩa của ngày Chúa nhật

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/2._kham_pha_lai_y_nghia_cua_ngay_chua_nhat.mp3{/mp3remote}

Tổng kết

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/3._tong_ket_-_chon_su_song.mp3{/mp3remote}

Thánh ca: Tôi sẽ bước đi

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/4._th.ca_toi_se_buoc_di.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072