Tuần 21: Sách Gio-sua

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 21: Tìm hiểu về sách Kinh thánh Cựu ước Giô-sua.

 

Giải đáp con trai Thiên Chúa lấy con gái loài người

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/1._giai_thich_sach_sang_the_doan_6_-_con_trai_thien_chua_lay_con_gai_loai_nguoi.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp giáo lý: mầu nhiệm Chúa Ba ngôi

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/2._giai_dap_giao_ly_-_mau_nhiem_chua_ba_ngoi.mp3{/mp3remote}

 

Tổng quát: bối cảnh nội dung thần học sách Giosua

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/3._tong_quat_-_boi_canh__noi_dung_than_hoc_sach_giosua.mp3{/mp3remote}

 

Qua sông Giodan – liên quan đến Tân ước

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/4._qua_song_giodan_31_-_512_-_lien_quan_den_tan_uoc.mp3{/mp3remote}

 

Án tru hiến – chương 6 – đánh chiếm Giêricô

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/5._an_tru_hien_chuong_6_-_danh_chiem_gierico.mp3{/mp3remote}

 

Lời thiêng

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/6._loi_thieng.mp3{/mp3remote}

 

  

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072