Tuần 22: Sách Thủ lãnh

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 22: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Thủ lãnh.

 

Tổng quát

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/1._tong_quat_0.mp3{/mp3remote}

 

Nội dung biên soạn

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/2._noi_dung_-_bien_soan.mp3{/mp3remote}

 

Thần học về lịch sử

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/3._than_hoc_ve_lich_su.mp3{/mp3remote}

 

Ông Giptac khấn và thăng trần – chương 11,29-40 – bài học về lòng tín thác nơi TC

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/4._ong_giptac_khan_va_thang_tran_ch._11_29-40__-_bai_hoc_ve_long_tin_thac_noi_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Ông Samson – chương 13-16

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/5._ong_samson_ch._13_-_16.mp3{/mp3remote}

 

Bài học cho người Kitô hữu

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/34/1008/6._bai_hoc_cho_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072