Tuần 23: Sách Rút, chương 1 – 4

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 23: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Rút, từ chương 1 đến chương 4.

 

Tìm hiểu về ngục tổ tông

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1009/t23_tim_hieu_ve_nguc_to_tong.mp3{/mp3remote}

 

Tại sao ông Môsê và ông Êlia có mặt trong cuộc biến hình của Chúa Giêsu? 

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1009/t23_tai_sao_ong_mose_va_ong_elia_lai_co_mat_trong_cuoc_bien_hinh_cua_chua_giesu_tren__nui_tabor.mp3{/mp3remote}

 

Dẫn nhập bối cảnh của sách Bà Rút

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1009/t23_dan_nhap_boi_canh_cua_sach_ba_rut.mp3{/mp3remote}

 

Mục đích của sách Bà Rút

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1009/t23_dan_nhap_boi_canh_cua_sach_ba_rut.mp3{/mp3remote}

 

Những suy tư về sự ác qua cuộc đời bà Naomi

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1009/t23_nhung_suy_tu_ve_su_ac_qua_cuoc_doi_ba_naomi.mp3{/mp3remote}

 

Chúa Giêsu Kitô thuộc dòng dõi Vua Đavít có tổ tiên là bà Rút

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/15/1009/t23_chua_giesu_kito_thuoc_dong_doi_vua_davit_co_to_tien_la_ba_rut.mp3{/mp3remote}

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072