Tuần 24: Sách Samuel 1, chương 1 – 15

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 24: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ nhất, từ chương 1 đến chương 15.

 

Kế hoạch hóa gia đình là phá thai?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/1._g.dap_-_ke_hoach_hoa_gd_la_pha_thai_0.mp3{/mp3remote}

 

Đức Giáo Hoàng có bãi bỏ luật độc thân linh mục?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/2.g.dap_-_duc_giao_hoang_co_bai_bo_luat_doc_than_linh_muc.mp3{/mp3remote}

 

Ý nghĩa chữ mục trong mục tử, mục vụ

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/3._y_nghia_chu_muc_in_muc_tu.mp3{/mp3remote}

 

Dẫn ý vào bài Lắng nghe Lời Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/4._dan_y_vao_bai_lang_nghe_loi_chua.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca: Lắng nghe Lời Chúa

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/5._th.ca_lang_nghe_loi_chua.mp3{/mp3remote}

 

Tổng quát tác phẩm

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/6._tong_quat_-_tac_pham.mp3{/mp3remote}

 

Sinh hạ Samuel

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/7._sinh_ha_samuel.mp3{/mp3remote}

 

Ơn gọi của Samuel

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/8._on_goi_of_samuel.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072