Tuần 25: Sách Samuel 1, chương 16 – 31

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 25: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ nhất, từ chương 16 đến chương 31.

 

Cách tuyển chọn của Thiên Chúa (1)

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/1._cach_tuyen_chon_cua_thien_chua_phan__1.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca: Chúa không lầm

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/2._th.ca_chua_khong_lam.mp3{/mp3remote}

 

Cách tuyển chọn của Thiên Chúa (2)

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/3._cach_tuyen_chon_cua_thien_chua_phan_2.mp3{/mp3remote}

 

Cuộc chiến của Goliat với Đavit là hình ảnh cuộc chiến giữa chúng ta với Satan

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/4._cuoc_chien_cua_goliat__davit_la_hinh_anh_cua_chung_ta_trong_cuoc_chien_voi_satan.mp3{/mp3remote}

 

Sự ghen tỵ của Saun

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/5._su_ghen_ti_cua_saun.mp3{/mp3remote}

 

Sự quảng đại của Đavit

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/6._su_quang_dai_of_davit.mp3{/mp3remote}

 

 Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072