Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1 – 12

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 26: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ hai, từ chương 1 đến chương 12.

 

Thần Khí xấu của Đức Chúa ?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/1._than_khi_xau_cua_duc_chua_la_gi.mp3{/mp3remote}

 

Phản nghịch cũng có tội như bói toán (1Sm 15,23) – Bà đồng bóng (1Sm 28,12-19) có đối nghịch nhau không?

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/2._phan_nghich_cung_co_toi_nhu_boi_toan_1sm_1523_-_ba_dong_bong_1_sm_28_12-19_co_doi_nghich_nhau_khong.mp3{/mp3remote}

 

Ephot? Những căn dặn liên quan đến thần khí xấu trong thời đại hôm nay.

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/3._ephot_la_gi_1sm_307_-_nhung_can_dan_lien_quan_den_than_khi_xau_trong_thoi_dai_hom_nay.mp3{/mp3remote}

 

Rước hòm bia về Giêrusalem, Đức Mẹ như hòm bia Thiên Chúa.

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/4._ruoc_hom_bia_ve_gierusalem_-_duc_me_nhu_hom_bia_thien_chua_vay_2sm_ch.6.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca: Linh Hồn Tôi_Kim Long

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/5._th.ca_linh_hon_toi_-_kim_long.mp3{/mp3remote}

 

Lời sấm của tiên tri Nathan

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1009/6._loi_sam_cua_tien_tri_nathan_2_sm_ch.7.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072