Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13 – 34

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 27: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách Samuel quyển thứ hai, từ chương 13 đến chương 24.

 

 

Đôi nét về cuộc đời thánh Giêrônimô

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1010/1._doi_net_ve_cuoc_doi_thanh_gieronimo_0.mp3{/mp3remote}

 

Tổng quát về cuộc đời vua Đavit

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1010/2._tong_quat_ve__cuoc_doi_vua__davit.mp3{/mp3remote}

 

Vua Đavit phạm tội và bài học cho người Kitô hữu

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1010/3._vua_davit_pham_toi__bai_hoc_cho_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

Hành trình sám hối của vua Đavit và của chúng ta

{mp3remote}http://tgpsaigon.net/sites/default/files/audio/33/1010/4._hanh_trinh_sam_hoi_cua_vua_davit__cua_chung_ta.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072