Tuần 28: Sách các Vua 1, chương 1 – 11

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 27: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ nhất, từ chương 1 đến chương 11.

 

Giải thích sách Samuel ch.14-15 & đối chiếu với cuộc sống gia đình hôm nay

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/1._giai_thich__sach_ii_samuen_ch._14_-_15__doi_chieu_voi_cuoc_song_gia_dinh_hom_nay.mp3{/mp3remote}

 

Về việc quan hệ với người đồng tính

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/2._giai_thich_ve_viec_quan_he_voi_nguoi_dong_tinh_0.mp3{/mp3remote}

 

Việc tiêu hủy ảnh tượng cũ

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/3._giai_thich_ve_viec_tieu_huy_anh_tuong_cu…_0.mp3{/mp3remote}

 

Việc linh mục rửa tay trước khi truyền phép

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/4._giai_thich_viec_linh_muc_rua_tay_truoc_khi_truyen_phep_0.mp3{/mp3remote}

 

Về tuổi thọ của các tổ phụ

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/5._giai_thich_ve_tuoi_tho_cua_cac_to_phu_0.mp3{/mp3remote}

 

Tổng quát về sách các Vua

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/6._tong_quat_ve_sach_cac_vua_0.mp3{/mp3remote}

 

Những chủ đề chính trong sách các Vua

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/7._nhung_chu_de_chinh_trong_sach_cac_vua_0.mp3{/mp3remote}

 

Lời cầu xin của vua Salomon

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/8._loi_cau_xin_cua_vua_salomon_0.mp3{/mp3remote}

 

Người Kitô hữu nên cầu nguyện thế nào ?

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1011/9._nguoi_kito_huu_nen_cau_nguyen_nhu_the_nao_0.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072