Tuần 29: Sách các Vua 1, chương 12 – 22

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 29: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ nhất, từ chương 12 đến chương 22.

 

Chính trị – tôn giáo

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/1._chinh_tri__ton_giao_i_vua_ch._12__26_-_29.mp3{/mp3remote}

 

Lòng nhiệt thành của tiên tri Êlia

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/2._long_nhiet_thanh_cua_tien_tri_elia.mp3{/mp3remote}

 

Nỗi chán nản của tiên tri Êlia

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/3._noi_chan_nan_cua_tien_tri_elia.mp3{/mp3remote}

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072