Tuần 30: Sách các Vua 2, chương 1 – 13

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 30: Tìm hiểu về Kinh thánh Cựu ước sách các Vua quyển thứ hai, từ chương 1 đến chương 13.

 

Giải thích về phép chuẩn trong thực tế

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/1.__giai_thich_ve_phep_chuan_trong_thuc_te.mp3{/mp3remote}

 

Giải thích về việc truyền giáo và câu nói “Ngoài Giáo Hội không có ơn cứu độ

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/2._giai_thich_ve_viec_truyen_giao_va_cau_noi_ngoai_giao_hoi_khong_co_on_cuu_do.mp3{/mp3remote}

 

Giải đáp xây đền thờ – tội cha phạt con

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/3._giai_dap__xay_den_tho_-_toi_cha_phat_con.mp3{/mp3remote}

 

Ơn gọi của tiên tri Elisa

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/4._on_goi_cua_tien_tri_elisa.mp3{/mp3remote}

 

Quyền năng của Lời Thiên Chúa

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/5._quyen_nang_cua_loi_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Trung tín với Lời Chúa

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/6._trung_tin_voi_loi_chua.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072