Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 31: Tổng kết sách các Vua

 

Chia sẻ của 1: Chia sẻ của một anh em khiếm thị

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/1._chia_se_1_cua_mot_anh_em_khiem_thi.mp3{/mp3remote}

 

Chia sẻ 2: Khoảng cách trong đời sống đức tin

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/2._chia_se_2_-_khoang_cach_trong_doi_song_duc_tin.mp3{/mp3remote}

 

Chia sẻ 3: Vinh danh ta hay vinh danh Thiên Chúa

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/3._chia_se_3_-_vinh_danh_ta_hay_vinh_danh_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

Chia sẻ 4: Khoảng cách giữa Lời Chúa và cuộc sống hiện tại

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/4._chia_se_4_-_khoang_cach_giua_loi_chua__cuoc_song_hien_tai.mp3{/mp3remote}

 

Chia sẻ 5: Ý kiến của

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/5._y_kien_cua_duc_cha_ve_chia_se_2__4.mp3{/mp3remote}

 

Chia sẻ 6: Ý kiến của Đức Cha về chia sẻ

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/6._y_kien_cua_duc_cha_ve_chia_se_3.mp3{/mp3remote}

 

Suy niệm 1: Sau khi đọc sách các Vua, Hội Thánh cần nương tựa vào Chúa

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/7._suy_niem_1_sau_khi_doc_sach_cac_vua_-_hoi_thanh_can_nuong_tua_vao_chua.mp3{/mp3remote}

 

Suy niệm 2: Sau khi đọc sách các Vua, sức mạnh của Lời Thiên Chúa

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/34/1011/8._suy_niem_2_sau_khi_doc_sach_cac_vua_-_suc_manh_cua_loi_thien_chua.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072