Tuần 32: Sách Amos

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 32: Tìm hiểu về sách Amos

 

Chia sẻ về ĐH Dân Chúa 2010

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/01._chia_se_ve_dai_hoi_dan_chua_da_dien_ra_21-25.11.2010.mp3{/mp3remote}

 

Cuồng tín là gì? Đối với người Công giáo hành động nào được xem là cuồng tín

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/02._giai_dap_-_cuong_tin_la_gi_-_doi_voi_nguoi_cong_giao_hanh_dong_nao_duoc_xem_la_cuong_tin_0.mp3{/mp3remote}

 

Dẫn nhập vào sách Amos

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/03._dan_nhap_vao_sach_amos_1.mp3{/mp3remote}

 

Ơn gọi tiên tri

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/04._on_goi_tien_tri_7_10-17_1.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa đứng về phía người nghèo

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/05._thien_chua_dung_ve_phia_nguoi_ngheo_2_6-16__8_4-8_0.mp3{/mp3remote}

 

Nền phụng vụ đích thực

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/06._nen_phung_vu_dich_thuc_521-27_0.mp3{/mp3remote}

 

Thánh ca – Ngài vẫn bên con

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1012/07._th.ca_ngai_van_ben_con_0.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tel: 0968428072