Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8 – 14

 

 

Giáo lý Thánh Kinh 100 tuần do Đức Cha Phê-rô Nguyễn Văn Khảm giảng dạy.
Tuần 34: Tìm hiểu về sách Hô-sê, từ chương 8 đến chương 14.

 

 

Dẫn nhập & tổng quát

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/1._dan_nhap_-_tong_quat.mp3{/mp3remote}

 

Bối cảnh lịch sử các triều đại

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/2._boi_canh_lich_su_cac_trieu_dai.mp3{/mp3remote}

 

Sức mạnh của dân Chúa ở đâu?

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/3._suc_manh_cua_dan_chua_o_dau.mp3{/mp3remote}

 

Bài học của dân Chúa trong mọi thời đại

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/4._bai_hoc_cho_dan_chua_trong_moi_thoi_dai.mp3{/mp3remote}

 

Thiên Chúa là tình yêu tha thứ

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/5._thien_chua_la_tinh_yeu_tha_thu.mp3{/mp3remote}

 

Lời mời gọi cho người Kitô hữu

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/6._loi_moi_goi_cho_nguoi_kito_huu.mp3{/mp3remote}

 

Sa mạc trong ngôn ngữ của Hosea

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/7._sa_mac_trong_ngon_ngu_cua_hosea.mp3{/mp3remote}

 

Sa mạc trong đời sống đức tin

{mp3remote}http://tonggiaophansaigon.com/sites/default/files/audio/33/1101/8._sa_mac_trong_doi_song_duc_tin.mp3{/mp3remote}

 

 

Nguồn: WGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tel: 0968428072